Pandemien setter fart på selskapers bærekraftsarbeid

– Nordiske toppledere trenger ikke pisk, sier bærekraftsekspert Stine Lise Hattestad Bratsberg.

– Nordiske toppledere trenger ikke pisk, sier Stine Lise Hattestad Bratsberg.

KPMGs CEO Outlook er KPMGs årlige globale topplederundersøkelse, som viser at bærekraft for hvert år som går blir løftet lenger og lenger opp på topplederagendaen. Som et resultat av pandemien betrakter nå topplederne bærekraft som en større og viktigere del av jobben sin og ser spesielt på evnen til å kontrollere klimarisiko som en viktig suksessfaktor for sin rolle fremover.

En suksessfaktor for topplederjobben

CEO Outlook viser at 71 prosent av de nordiske topplederne sier de ønsker å opprettholde klimagevinstene som har blitt realisert under pandemien, mens 75 prosent går så langt som å si at det er avgjørende at de klarer å vise til hvordan de skal håndtere klimarelaterte risiko på en god måte, for å beholde jobben som CEO.

Stine Lise Hattestad Bratsberg er partner og leder for KPMG Pure Sustainability, KPMGs rådgivningsavdeling innenfor bærekraft. Fagmiljøet hjelper mange av landets ledende selskaper med å sette riktig kurs for bærekraftsarbeidet. 

– Flere toppledere har det siste året fått en skikkelig wake-up call. Pandemien har vist at målene som er satt for CO2-reduksjon i flere virksomheter faktisk er for lave. De er nå nådd på grunn av pandemien. Evnen og kraften i egne ansatte til å stå sammen og handle er også bevist. Endringene de siste månedene og forventningene fra ansatte og omgivelsene, har gitt topplederne motivasjon til å gjøre ord om til handling, sier Hattestad Bratsberg.

Pisk eller gulrot?

Å handle dreier seg imidlertid ikke om å starte med rapportering. Selskapene må vite hva de skal rapportere på!

– De må i dag forholde seg til en jungel av rapporteringskrav. Vi snakker om rundt 230 ulike rapporteringsverktøy. Flere aktører er nå ute og truer med pisken dersom virksomheter ikke evner å etterleve rapporteringskrav. Pisken trengs ikke nå, heller gode råd til CEOs om hvordan bærekrafts tas inn i kjernen av forretningen. Først da har de grunnlaget for å rapportere på det som forventes -  og som det bør måles fremgang på forklarer Hattestad Bratsberg.

– Resultatene fra CEO Outlook, kombinert med vår erfaring og samtaler med norske ledergrupper, viser at de forstår og ønsker å løse utfordringer og gripe muligheter innen bærekraft. De fleste handler nå uoppfordret og trenger ikke smake pisken, understreker hun.

På jakt etter mening

KPMGs CEO Outlook 2020 viser at nordiske toppledere, i mye større grad enn toppledere ellers i verden, de siste månedene har rettet fokuset mot virksomhetens samfunnsbidrag, misjon og verdier (purpose) og hvordan selskapet kan bygge tillit og troverdighet i en krevende tid.

Hele 96 prosent av de nordiske topplederne sier at selskapets "purpose" gir dem klare rammer for å ta raske og effektive COVID-19-relaterte beslutninger, sammenlignet med 77 prosent av topplederne globalt. Til tross for at færre nordiske, enn globale toppledere, sier de har blitt personlig berørt av pandemien (29 % versus 39 %), har deres reaksjon tilsynelatende vært sterkere og mer empatisk.

88 prosent av de nordiske topplederne oppgir at deres "purpose" har hjulpet dem med å forstå hva de må gjøre for å møte behovene hos ansatte, kunder, samfunn, partnere og investorer under pandemien, sammenlignet med 77 prosent globalt.

Går sammen om et felles rammeverk

De 120 selskapene i International Business Council (IBC) ba nylig de fire store globale rådgivnings- og revisjonsselskapene, KPMG, PwC, Deloitte og EY, gå sammen for å utvikle et felles rammeverk for ESG-rapportering. Det er det aller første initiativet av sitt slag, og skal øke transparens, sammenlignbarhet, hindre grønnvasking og gi investorer informasjonen de trenger. Målet er å få selskaper med på å implementere rammeverket allerede fra 2021. KPMG Norge tok del i arbeidet.

– Fremtidens selskaper er de som skaper verdi for aksjonærene ved å skape verdi for samfunnet. Et felles rammeverk for rapportering, på tvers av både sektorer og landegrenser, bidrar til at alle kan gjøre en forskjell der det trengs mest. Gjennom å rapportere på karbonutslipp, menneskerettigheter og andre nøkkelvariabler får investorer og andre interessenter verdifull informasjon og virksomheter bedre kontroll, påpeker Anette Rønnov, Director i KPMG Pure Sustainability.

Rammeverket ble lansert av World Economic Forum i forbindelse med det 4. årlige Sustainable Development Impact Summit i september 2020.