close
Share with your friends

Økning av formuesverdi for dyrere boliger og fritidseiendommer

Regjeringen foreslår å endre reglene for verdsettelse av bolig.

Regjeringen foreslår å endre reglene for verdsettelse av bolig.

Regjeringen foreslår å endre reglene for verdsettelse av bolig. I dag beregnes skattemessig formuesverdi av bolig til en beregnet omsetningsverdi. Omsetningsverdien beregnes ved at man ganger opp boligens areal (P-rom) med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris (pris er satt av Skattedirektoratet på bakgrunn av beregninger fra SSB).

  • Primærbolig: 25 %
  • Sekundærbolig: 90 %

Videre foreslås det en økt verdsettelse av fritidsboliger. I dag utgjør formuesverdien av fritidsboliger etter skatteloven 30 % av dokumentert omsetningsverdi. Skattemessig verdi av nye fritidsboliger fastsettes ved at verdien ved ferdigstillelse av bolig utgjør 30 % av kostpris/dokumentert omsetningsverdi. Økning av formuesverdien fastsettes med en prosentsats av forrige års skatteverdi i Skattemyndighetenes takseringsregler.  Formuesverdien for 2021 foreslås nå oppjustert med 20 %.

Til slutt foreslås det også en endring i selve beregningen av formuesverdi når man krever endret boligverdi i skattemeldingen. I skattemeldingen kan man i stedet for beregnet omsetningsverdi kreve å få benytte dokumentert verdi på boligen. Denne såkalte sikkerhetsventilen kan imidlertid kun benyttes der den beregnede verdien ligger 20 % eller mer over den dokumenterte verdien (sekundærbolig gjelder 11 % over beregnet verdi). Når avviket er stort nok så settes formuesverdien høyere i prosent enn beregnet omsetningsverdi. Det betyr at en sekundærbolig fastsatt til 90 % av beregnet verdi kun kan endres til dokumentert verdi på 100 %. Dermed blir et spørsmål om det lønner seg å anmode om endret formuesverdi på sekundærbolig, selv om man mener at formuesverdien er for høy.

Regjeringen foreslår nå å endre reglene slik at det ikke lenger kreves en differanse mellom beregnet og dokumentert verdi på boligen. Verdsettelsesrabatten på 25 % (primærbolig) og 90 % (sekundærbolig) gjelder nå også der man endrer formuesverdien til dokumentert verdi. Det betyr at man kan velge den laveste verdien, og at det kan være gunstig å innhente egen verdivurdering på bolig der man oppfatter at verdien er satt for høyt i skattemeldingen.

Kontaktperson:

Kaja Sommerfeldt Skeid
Advokatfullmektig
kaja.skeid@kpmg.no
+47 4829 2588