Naturalytelser – nå kan du motta mer skattefritt fra arbeidsgiver

Den skattefrie beløpsgrensen økes fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. Det er imidlertid ikke bare beløpsgrensen som endres.

Den skattefrie beløpsgrensen økes fra 2 000 kroner til 5 000 kroner.

Skattereglene inneholder flere regler om skattefri arbeidsinntekt. Blant disse finner vi bestemmelser om at man kan motta inntil 8 000 kroner i skattefrie personalrabatter samt en generell grense på 2 000 kroner for skattefrie gaver i arbeidsforhold. Det er den siste beløpsgrensen som endres til kroner 5 000 i dagens statsbudsjett. 

Det er imidlertid ikke bare beløpsgrensen som endres. I dagens regelverk er det et vilkår for at man skal kunne motta 2 000 kroner skattefritt fra arbeidsgiver at gaven gis som en generell ordning i bedriften. Vilkåret om generell ordning fjernes. Dermed er det ikke lenger noen forskjell på om du mottar gaven fra arbeidsgiver eller fra en tredjepart. Konsekvensen av regelendringene er for det første at man nå kan motta til sammen 13 000 kroner skattefritt fra arbeidsgiver dersom man kombinerer reglene om skattefrie personalrabatter og den generelle reglene om skattefrie gaver. 

For det andre kan gavene nå gis til enkeltpersoner og ikke til alle ansatte siden kravet om at det skal være en generell ordning er fjernet. For det tredje medfører dette at det kan gis forskjellige gaver til hver enkelt ansatt. Videre kan det heller ikke være noen begrensning på hva slags naturalytelse som gis. Det er eksplisitt nevnt i forslaget at ansatte kan motta skattefri dekning av kollektivkort, abonnement på treningssenter eller billetter til kulturarrangement. 

Et eksempel som er aktuelt er skatteplikt for naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen. Med dagens regelverk kan arbeidsgiver dekke dette uten at det oppstår skatteplikt under forutsetning av at tiltaket er gitt for å holde arbeidsgivers drift i gang samt at det er midlertidig og forholdsmessig. Med de nye reglene vil arbeidsgiver i 2021 kunne dekke inntil 5 000 kr skattefritt for oppgradering av hjemmekontoret. 

Regelendringen er ment på medføre en forenkling for arbeidsgiver og arbeidstaker. Siden det nå er åpnet for at man kan gi individuelle skattefrie påskjønnelser innenfor et maksbeløp på 5 000 kroner, evt. 13 000 kroner, krever det at arbeidsgiver har et system for registrering av hvilke gaver som er gitt den enkelte for å sikre at beløpsgrensen overholdes.

Gaver gitt innenfor regelverket er foreligger det ikke innberetningsplikt, forskuddstrekkplikt eller plikt til å betale AGA av. 

Avslutningsvis varsles det at skatteetaten skal utarbeide en veileder på området. Den skal blant annet gi føringer for hvordan ytelser skal verdsettes, legge til rette for en enklere oppfølging av regelverket for arbeidsgivere og liberalisere det praksisbaserte skattefritaket for mindre oppmerksomhetsgaver.