Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Regjeringen foreslår at alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling skal ilegges en merverdiavgift på 25 prosent.

Regjeringen foreslår MVA på alternativ behandling og kosmetiske behandlinger.

I forslag til statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen at unntaket for alternativ behandling i merverdiavgiftsloven § 3-3 fjernes, og at slike tjenester dermed avgiftsberegnes med 25%. 

Unntaket for helserelaterte tjenester ble begrunnet i at enkelte slike behandlingsformer har en viss «naturlig relasjon» til avgiftsunntatte helse- og omsorgstjenester.

I forslaget legger regjeringen vekt på at begrunnelsen for avgiftsunntak ikke treffer for alternativ behandling. Regjeringen viser til at omsetning og formidling av alternativ behandling først og fremst skjer utenfor helse- og omsorgstjenesten, og at alternativ behandling som regel ikke finansieres av det offentlige. 

Videre foreslår regjeringen at kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet ikke lenger skal inngå i unntaket for helsetjenester i merverdiavgiftsloven § 3-2.  

Regjeringen legger vekt på at kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling i dag må betales fullt ut av pasientene selv og slik sett er godt egnet for merverdiavgiftsplikt. Regjeringen mener derfor det ligger vel til rette for å avgiftsbelegge denne type tjenester i samsvar med hovedprinsippet i merverdiavgiftsloven om avgiftsplikt på tjenester.

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som er medisinsk begrunnet og helt eller delvis finansiert at det offentlige vil fortsatt være unntatt fra avgift. Kravet til offentlig finansiering gjelder imidlertid ikke på tannhelseområdet, siden det her normalt ikke er offentlig finansiering for voksne.