Maksimal eiendomskattesats reduseres til 4 promille

Regjeringen Solberg foreslår at maksimalsatsen ytterligere skal reduseres til 4 promille.

Regjeringen Solberg foreslår at maksimalsatsen ytterligere skal reduseres til 4 promille.

Den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidseiendom ble med virkning for 2020 redusert fra 7 til 5 promille. Regjeringen Solberg foreslår nå at maksimalsatsen ytterligere skal reduseres til 4 promille. Hensikten med forslaget uttrykkes med at man ønsker å senke skattetrykket i kommuner med høy eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom, og forhindre at kommuner med lavere skattesats setter den opp til mee enn 4 promille.