Formuesskatt aksjer – Økning av rabatt til 45%

Økning av rabatt til 45 %

Økning av rabatt til 45 %

Ved skatteoppgjøret for 2019 ble det ved skatteberegningen av formue i form av aksjer beregnet 25 % rabatt. Med andre ord at formuesskatteberegningen ble basert på 75 % av aksjenes verdi. For 2020 er aksjerabatten øket til 35 %. Videre i forslag til statsbudsjett for 2021 er rabatten forslått ytterligere øket til 45 %. Dette innebærer et redusert skattetrykk for aksjonærer – selv om skattesatsen fortsatt skal være 0,85 %.