Boligsparing for ungdom (BSU) – regelverket skjerpes

Eier du bolig kan du ikke spare videre i BSU.

Eier du bolig kan du ikke spare videre i BSU.

BSU-ordningen er et populært spareprodukt for personer under 34 år. Etter dagens regler kan man fortsette å spare i BSU selv om man eier en bolig. Forutsetningen er at man ved kjøp av bolig ikke har tatt penger ut av BSU kontoen. Regjeringen foreslår å endre denne regelen. 

Hensikten med BSU-ordningen er å gi brukerne et insentiv til å spare til sin første bolig. Dersom man da har anskaffet seg en bolig er formålet med ordningen oppnådd. I en slik situasjon ser regjeringen det som lite hensiktsmessig at man skal fortsette å nyte godt av skattefradrag designet til å bistå førtegangsetablerere. 

Med bolig forstås både primærbolig og sekundærbolig. Fritidsbolig omfattes imidlertid ikke. Forslaget skiller ikke mellom å eie boligen alene eller sammen med noen. Ved vurderingen er det de reelle eierforholdene som skal ligge til grunn. Videre omfattes både de tilfelle hvor man eier en bolig direkte eller indirekte, for eksempel gjennom ett borettslag eller aksjeselskap. 

Det er uten betydning hvordan man har ervervet boligen. Har man arvet en bolig, så vil det sette en stopper for videre fradrag som følge av BSU-ordningen.

Vurderingen av om man har krav på fradrag skal foretas basert på situasjonen 31. desember i idet aktuelle inntektsåret.

Det er ikke noe krav om at man tar pengene ut av BSU-kontoen og sier opp kontoen. Dersom man ønsker at pengene fortsatt skal stå på BSU kontoen så er det anledning til dette.