Avgift på tobakksvarer: Forbudet for import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter som e-sigaretter oppheves

Det er foreslått at forbudet for import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter som e-sigaretter oppheves.

Forbudet for import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter oppheves.

Når EUs Tobakksdirektivet (2014/40/EU) trer i kraft i Norge, vil dette erstattes med en ny registreringsordning for e-sigaretter/e-væske og en ny godkjenningsordning for andre nye tobakks- og nikotinprodukter. Nye regler kan tre i kraft i 2021, forutsatt at direktivet er innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2021.

En rekke land i EU, herunder Finland og Sverige, har innført eller vedtatt å innføre avgifter på e-sigaretter. Regjeringen opplyser at forslaget om avgift og tax free-kvote på e-sigaretter og andre nye nikotinprodukter vil bli sendt på høring i høst. Det tas sikte på at forslag til endringer fremmes for Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2021.