Arveavgiftsplikt for dødsfall før 2014 oppheves

Det foreslås å oppheve arveavgiftsplikt på arv etter dødsfall før 2014.

Det foreslås å oppheve arveavgiftsplikt på arv etter dødsfall før 2014.

Arveavgiftsplikten ble opphevet med virkning fra 1. januar 2014 – men ble opprettholdt for arv etter dødsfall før 2014 for å sikre lik behandling av offentlig og privat skifte. Etter gjeldende regler foreligger følgelig arveavgiftsplikt for dødsbo oppstått før 2014 der offentlig skifte ennå ikke er avsluttet. Imidlertid er antall slike dødsbo sterkt redusert – samtidig som slike tilfeller medfører en del saksbehandling for de avgiftspliktige, Skatteetaten og domstolen. Følgelig foreslås å oppheve arveavgiftsplikt på arv etter dødsfall før 2014 – dvs. for arveavgift som ikke har forfalt før 1. januar 2021.