close
Share with your friends

Aksjer i arbeidsforhold – skattefri fordel økes

Regjeringen Solberg ønsker å stimulere ansatte til å bli medeiere i selskapet de jobber i.

Skattefri fordel økes.

Dersom ansatte etter en generell ordning får kjøpe aksjer i arbeidsgiverselskapet til lavere pris enn markedsverdi, gis det etter dagens skatteregler en skattfri rabatt på 20 % av markedsverdien og maksimalt NOK 5 000. Regjeringen Solberg ønsker å stimulere ansatte til å bli medeiere i selskapet de jobber i og foreslår at den skattefrie rabatten økes til 25 % og maksimalt NOK 7 500. Dette innebærer at dersom ansatte får kjøpe aksjer verdt NOK 30 000 for NOK 22 500, så får de en skattefri fordel på NOK 7 500. Aksjenes inngangsverdi skal likevel være NOK 30 000 ved gevinst-/tapsberegning ved framtidig salg av aksjene.