Sander var intern i revisjon under årsoppgjøret

– KPMG tar revisorfaget på alvor, sier Sander Hammer Johannessen.

– KPMG tar revisorfaget på alvor, sier Sander Hammer Johannessen.

Sander Hammer Johannessen var en av tolv studenter som gjennomførte et internship i KPMGs revisjonsvirksomhet forrige vinter. Sander tar en mastergrad i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole med spesialisering innen energi, naturressurser og miljø, og tar i tillegg en CEMS-grad innen International Management. En litt uvanlig profil for et Audit-internship til tross; Sander kan fortelle at han har lært mye om regnskap og revisjon og fått en bredere forståelse av revisjon og revisjonens samfunnsrolle.

Sander Hammer Johannessen

Sander Hammer Johannessen fra NHH var winter intern i KPMG i januar/februar 2020.

– Jeg søkte på et internship i Audit i KPMG fordi jeg synes at tall er gøy – og utfordrende. Å tolke tallenes tale er ikke alltid like lett og det hadde jeg lyst til å bli bedre på. Jeg hadde også hørt mye godt om KPMG og at selskapet som arbeidsgiver tar faget på alvor. Det kan jeg bekrefte at stemmer, forteller Sander.

KPMG har i vinter tatt inn rekordmange interns som alle har fått prøve seg som revisorer under årsoppgjøret, den travleste perioden i løpet av året. Den første uken med internship består av onboarding, kursing og noe kundetid. Studentene får tildelt en fadder allerede første dag, en som gjerne er en fersk revisor, og kan svare på store og små spørsmål. I tillegg får alle interns en personalansvarlig som følger dem gjennom oppholdet og gir løpende feedback. I løpet av den første uken blir studentene delt inn i ulike team og noen blir med på kundemøter allerede første uken.

Både faglige og sosiale faddere

– Den første uken var det mye kursing og opplæring. Vi fikk en innføring i grunnleggende regnskapsbegrep og -uttrykk, regnskapsdata, Excel-kurs, opplæring i programvare og fikk møte erfarne revisorer i KPMG. De ansvarlige revisorene for internshipet var også veldig flinke, og det var høy takhøyde og rom for å stille «de dumme spørsmålene», sier Sander.

I tillegg til å få utdelt en personalansvarlig får interns i KPMG i tillegg en fadder som skal sørge for at studentene tas godt imot i det sosiale miljøet og blir kjent med avdelingen. – Vi ble godt inkludert og invitert til flere sosiale arrangementer. Det var godt å kunne senke skuldrene litt og bli kjent uten å snakke fag, forteller Sander, og legger til at de sosiale fadderne var flinke til å arrangere sosiale sammenkomster som fredagspils, middager og avslutning.

Det var imponerende å se at KPMG leverer kvalitet på den måten. Kunden virket også fornøyde med å ha oss revisorer på besøk og vi lærte mye av hverandre. Revisorens rolle ligner på mange måter på rådgivning, som en slags regnskapsrådgiver. Jeg opplevde at begge parter anerkjente hverandre som sparrings- og samarbeidspartnere.

Sander Hammer Johannessen
NHH-student og winter intern i KPMG

Varierte arbeidsoppgaver

I KPMG jobbet Sander i Audit & Assurance, den delen av revisjon i KPMG som jobber med de største og ofte børsnoterte selskapene i Norge. Etter om lag tre uker ved kontoret i Oslo med bistand på ulike revisjonsoppgaver fikk Sander ta del i et kundeoppdrag hos en større kunde på Vestlandet.

– Jeg fikk muligheten til å følge kunden over tid, og fikk varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg endte også opp med å utvide internship-perioden for å bidra inn i prosjektet, forteller Sander.

Sander forteller at det var en god opplevelse å kunne følge kunden over tid og jobbe tett sammen med resten av revisjonsteamet. – Vi tilbrakte mye tid sammen og jeg opplevde at folk tok godt vare på hverandre i tillegg til at det var sosialt og gøy. De fleste på teamet jobber vanligvis på hovedkontoret i Oslo og reiste til Vestlandet for å kunne sitte nær kunden. Det var utrolig lærerikt å være så tett på det som skjer. Alle stener ble snudd, sier Sander, og legger til at han ble overrasket over hvor langt revisorene gikk for å kunne gjøre jobben ordentlig; – Det var imponerende å se at KPMG leverer kvalitet på den måten. Kunden virket også fornøyde med å ha oss revisorer på besøk og vi lærte mye av hverandre. Revisorens rolle ligner på mange måter på rådgivning, som en slags regnskapsrådgiver. Jeg opplevde at begge parter anerkjente hverandre som sparrings- og samarbeidspartnere, sier Sander.

– Regnskap er ikke bare regnskap lenger

Revisorens rolle har endret seg i takt med digitaliseringen i samfunnet. Utstrakt bruk av dataanalyse og kunstig intelligens har automatisert flere rutinepregede oppgaver, noe som fører til at revisorens rolle ser annerledes ut i dag enn hva den gjorde for få år siden.

– Jeg hadde en forestilling om at en revisor kun er regnskapsfører, men den antagelsen har jeg fått motbevist ganske mange ganger nå. Revisorens kontrollfunksjon er viktig. Det handler om tillit til at bedriftene leverer det de sier at de skal levere, forteller Sander.

Les også: