Nordmenn er allerede fremst i verden på el-biler, og når KPMG nå har rangert 30 land etter hvem som er best forberedt på selvkjørende kjøretøy, er Norge på tredjeplass. Dette gleder samferdselsminister Knut Arild Hareide, som sier det offentlige må være med og ta ansvar når det skal banes vei for ny teknologi.

Revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG har for tredje gang produsert rapporten «Autonomous Vehicles Readiness Index», hvor de har sett på forutsetningene for selvkjørende kjøretøy i ulike land. Her rangeres Norge på tredjeplass – klart fremst i Norden, og faktisk også foran USA. Singapore og Nederland er landene som ligger øverst.

– Det er ekstra morsomt at Norge beholder tredjeplassen i årets rapport, for ikke bare omfatter den flere land enn tidligere, nå er det også en klar trend at selvkjørende kjøretøy er «past the hype». Det betyr at viktige markeder og toneangivende land virkelig begynner å komme i gang, og da er det jo gøy at Norge klarer å ligge langt fremme i utviklingen, sier Ståle Hagen, som leder sektoren Transport og Mobilitet i KPMGs rådgivningsvirksomhet.

Norge scorer høyt på infrastruktur (herunder ladestasjoner), publikums innstilling til selvkjørende kjøretøy, og teknologi- og innovasjonsmiljøer. Rapporten rangerer også det norske lovverket og politiske landskapet relativt høyt, og fremhever blant annet fjorårets økning av tillatt topphastighet for selvkjørende kjøretøy, samt ulike andre testprosjekter som regjeringen har åpnet for.

Viktig for Norge

USA ligger hårfint bak Norge, og de andre nordiske landene ligger hakk i hæl, med Finland og Sverige på henholdsvis femte og sjetteplass. Danmark er med i undersøkelsen for første gang, og begynner på tiendeplass.

– Norge har interessante teknologimiljøer med sterk, internasjonal konkurransekraft som bidrar til utviklingen her. Det betyr mye for Norge, fordi de jobber med teknologi som kan tåle norske forhold. Det er en helt annen utfordring å utvikle biler som kan kjøre seg selv på isete norske vinterveier i distriktene, enn langs motorveiene i solfylte California, understreker Hagen.

KPMGs rapport anerkjenner norske politikeres åpenhet og engasjement for teknologien. Blant annet fremhever den at maksimalhastigheten for selvkjørende kjøretøy ble økt med 25 prosent i fjor (fra 16 til 20 kilometer i timen), og at lovgivningen nå ikke stiller krav til alder eller sertifisering for å benytte seg av slike kjøretøy. Likevel er «policy» den delen av rapporten som Norge får dårligst score på (her rangeres vi som nr. 10 av de 30 landene som undersøkelsen omfatter).

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var nylig invitert til Kongsberg for blant annet å bli informert om KPMGs rapport og teste den selvkjørende bussen som går i ordinær rutetrafikk mellom togstasjonen og Kongsberg teknologipark. Han er veldig begeistret for teknologien, og understreker at dette er en utvikling som regjeringen er veldig positivt innstilt til.

– Det blir litt som den første elbilen, som på mange måter var en kuriositet i sin tid, men i dag ser vi jo hva det har utviklet seg til: De er blitt hovedregelen, og om 4-5 år kjøper vi nok bare nullutslippsbiler. Jeg tror vi kan se en tilsvarende utvikling på selvkjørende kjøretøy, og da er det viktig at vi har teknologiske miljøer som kan drive dette fremover, sier han.

– Til det trenger vi kommersielle krefter, og det offentlige må være med og ta et ansvar, spesielt når det skal banes vei for ny teknologi, sier Hareide videre.

AVRI 2020

F.V.: Knut Arild Hareide, Ståle Hagen, Jonny Haugen, Olav Madland. Foto: Tina Edvardsen.

Innovasjon

Den nevnte bussruten i Kongsberg er ett av to prosjekter fra det norske oppstartsselskapet Applied Autonomy som er omtalt i KPMGs rapport. Selskapet utvikler løsninger som gjør det mulig å bruke autonome kjøretøy i ordinær transport, både innenfor kollektivtransporten og i ulik annen logistikk. Selv om selskapet ble stiftet så sent som i 2017, har det allerede oppnådd flere eksportkontrakter med sin innovative teknologi og avanserte tjenester, senest til Latvia og Østerrike. Selskapet er eid av Kongsberg Innovasjon, Vy og seriegründer Olav Madland, som er enig med ministeren om hva som må til for å drive utviklingen videre:

– Et godt samarbeid mellom offentlig sektor, akademia og privat næringsliv er en forutsetning for vår suksess, og for at norske løsninger kan bli eksportvare, sier Olav Madland.

City & Lab i Kongsberg er en nasjonal testarena for automotive kjøretøyer, og Madland understreker at her kan gode offentlige anskaffelser og deling av erfaringer oppnås mellom nasjonale partnere og brukere av arenaen. Han forteller at hans eget selskap har stor nytte av å samarbeide med det avanserte teknologimiljøet i Kongsberg, som er langt fremme globalt innenfor leveranse av autonome løsninger i andre sektorer.

– Den sterke posisjonen Norge oppnår i KPMGs rapport, kan gi stor avkastning for norsk industri. Det forutsetter imidlertid at politikerne fortsetter med å tilrettelegge for norsk innovasjon og næringsutvikling sier Olav Madland.