KPMG og Semine inngår samarbeid: Automatiserer regnskap med kunstig intelligens

KPMG går sammen med AI-selskapet Semine for å sette fart på den digitale transformasjonen av økonomifunksjonen i nordiske bedrifter.

KPMG går sammen med AI-selskapet Semine for å sette fart på den digitale transformasjonen

Det nye forretningsmessige samarbeidet mellom revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG og Semine, AI-plattformen for regnskapsautomasjon, skal bidra til å effektivisere tidkrevende prosesser i virksomheters økonomifunksjon. Det gjøres ved hjelp av kunstig intelligens og smart automasjon av regnskapsprosesser basert på maskinlæringsteknologi. 

Vil digitalisere, men får det ikke til

Gjennom å kombinere Semines innovative og ledende plattform med KPMGs bransjeerfaring, fagkunnskap og teknologiekspertise, vil kundene få de beste forutsetninger for å automatisere og digitalisere økonomifunksjonen.

KPMG og Semine

Daniel Karlsen (fra venstre) i Semine ser frem til å samarbeide med Einar Michaelsen og Tom Einar Nyberg i KPMG om å digitalisere og effektivisere regnskapsprosesser hos norske bedrifter.

KPMGs Future Finance Survey viser at CFO-ens viktigste prioritering når det kommer til å få styrket økonomifunksjon og beslutningsprosesser, er bruk av data og analyse og automasjon. Samtidig er dette initiativene som de lykkes minst med. 

– Mange av våre kunder ønsker å automatisere regnskapsprosesser og endre økonomifunksjonen med bruk av ny teknologi, men sliter med digital transformasjon fordi IT-landskapet er så komplekst. De mangler ressurser og sliter med utdaterte applikasjoner. De må se utenfor virksomheten for å få den hjelpen som trengs for å realisere sine ambisjoner. Sammen med Semine er vi enda bedre i stand til å hjelpe kundene våre med å effektivisere økonomifunksjonen gjennom automasjon, kunstig intelligens og analyse, sier Thomas Brørs i KPMGs CFO Advisory. 

Kombinerer teknologi og domenekunnskap

KPMG har de siste to årene gjort store investeringer i kompetanse og teknologi innenfor data og analyse, automasjon og kunstig intelligens gjennom i det raskt voksende fagmiljøet Lighthouse. Sammen med konsulentene i KPMGs CFO Advisory, jobber de sammen i en rekke kundeprosjekter hvor teknologien er en muliggjører for økonomifunksjonen. KPMG ble nylig løftet frem som Nordens ledende konsulentmiljø innenfor finans, forretningsstrategi og kundeprosjekter knyttet til effektivisering og kunstig intelligens.

– Kunstig intelligens er som skapt for regnskap og økonomi, men for å skape endringer gjennom bruk av teknologi, trengs det mennesker med riktig kompetanse og bransjekunnskap. Sammen med KPMG får vi et topplag som jobber i skjæringspunktet mellom teknologi, strategi og finans, og som har erfaringen som trengs for å identifisere gode løsninger på kundens utfordringer, understreker Daniel Bjørstad Karlsen, Chief Commercial Officer i Semine.

– Semines AI-plattform er et kraftfullt verktøy som endrer dynamikken mellom menneske og maskin gjennom å automatisere tidkrevende og repetitive oppgaver. På en glimrende måte løser den en utfordring som er svært komplisert å håndtere med tradisjonell intelligent automasjon og robotisering av prosesser (RPA).  Vi ser frem til å jobbe tett sammen med Semine for å utvikle fremtidens økonomifunksjon, forteller Einar Michaelsen, leder for AI og fremvoksende teknologier i KPMG Lighthouse. 

Om KPMG

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer profesjonelle tjenester innenfor revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. KPMG har rundt 219.000 ansatte i 147 land og i KPMG Norge jobber det mer enn 1200 ansatte fordelt på 25 kontorer. Fageksperter fra ulike forretningsområder og bransjer jobber side om side for å levere fremtidsrettede og innovative prosjekter som skaper verdi for virksomheter i privat og offentlig sektor. www.kpmg.no/lighthouse

Om Semine

Semine er et norsk vekstselskap som leverer en AI-plattform for automatisering av regnskapsprosesser og innsikt i regnskapsdata. Semine har på knappe 3 år vokst fra under 5 ansatte til rundt 70 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Kristiansand og Kerala i India. Selskapet og de ansatte jobber hver dag for å utvikle og levere banebrytende standardisert teknologi for å skape innovasjon, fremgang og verdiøkning i finans- og økonomifunksjonen for regnskapsbransjen, privat næringsliv og offentlig sektor. www.semine.ai