Webinar 15. juni: Vorspiel - Ny presentasjonsstandard

7. juni inviterte IASB og EFRAG sammen med Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) og Norsk Finansanalytikeres Forening (NFF) til en norsk rundebordskonferanse i forbindelse med utkast til ny presentasjonsstandard.

Det foreslås innført mer struktur i resultatrapporteringen, med delsummer og mer veiledning for aggregering og disaggregering av resultatlinjer. IASB tar noen av APM'ene inn i regnskapet og de innfører også pliktige notekrav for "uvanlige poster".

Vi gir deg en rask innføring av forslagene og diskusjonspunktene, slik at du kan delta i debatten.

Webinar 18. juni: Q2-rapporteringen og makrobildet

Som en oppfølging av vårt Q1 seminar i april, vil vi diskutere problemstillinger børsnoterte selskaper må ta stilling til i sin Q2-rapportering og hva man bør tenke over når noter og annen regnskapsinformasjon skal utarbeides.

Brukerne av regnskapsinformasjon etterlyser selskapspesifikk informasjon, både knyttet til selskapets egne forhold og selskapets syn på markedet. Leif-Rune Husebye Rein fra Nordea Liv vil dele sine makroperspektiver med oss, og gi oss innsikt i hvordan investorene tenker.

Siste post på programmet er en dypere innsikt i mislighets- og korrupsjonsrisiko. På hvilke områder har Covid-19 medført en økt risiko på disse områdene, og hvordan endrer denne innsikten hva selskapene bør ha på sin agenda?

Webinar 19. juni: Tradisjonelle IFRS nyheter

Etter en tid med force majeure også på regnskapsområdet, hvor covid-19 effekter og fortsatt drift-vurderinger har stått i fokus, gir vi deg i dette seminaret endelig en oppdatering av de viktigste endringene på IFRS-området;

  • Endringer i regnskapsstandarer (f. eks. ny definisjon av vevenirksomhet)
  • Tolkningsuttalelser fra IFRIC
  • Uttalelser og tilsynsbrev fra Finanstilsynet og ESMA- IASBs pågående prosjekter