close
Share with your friends

Senja Revisjon blir en del av KPMG

Senja Revisjon blir fra 1. september 2020 en del av KPMGs kontor i Finnsnes. KPMG befester sin posisjon som den ledende revisjonsaktøren i regionen.

Senja Revisjon blir fra 1. september 2020 en del av KPMGs kontor i Finnsnes.

Det skjer en rivende teknologisk utvikling i revisjons- og rådgivningsbransjen. Digitalisering av prosesser og investeringer i teknologi og arbeidsverktøy stiller store krav til revisjonsselskapene for å til enhver tid være a jour når det gjelder nye tekniske løsninger. Det medfører også økte forventninger til oppdatert teknologi fra revisjonskundene. Dette er noe av bakgrunnen for at Senja Revisjon valgte å gå inn i KPMG.

– Oppkjøpet, med spennende nye kunder og en dyktig statsautorisert revisor, Rita Grønvoll, som blir med over til KPMG, gir oss til sammen et enda tydeligere fotavtrykk som den klart ledende aktøren i regionen, og bidrar til at vi både kan satse videre i Midt-Troms og her på Finnsnes, sier John-Tore Berntsen.  Vi vil også befeste vår stilling som klart størst innen sjømatnæringen i en av Norges største sjømatregioner.

– Jeg kjenner KPMG på Finnsnes som en god konkurrent, sier Rita Grønvoll. Nå som muligheten bød seg, er jeg overbevist om at et større kompetansemiljø vil være til fordel for de kundene jeg har hatt glede av å bistå gjennom mange år.