På jobb for samfunnssikkerhet

– Min viktigste oppgave er å utvikle talenter som skal bli morgendagens eksperter og ledere innen cybersikkerhet.

– Min viktigste oppgave er å utvikle talenter som skal bli morgendagens eksperter.

Hasse Kristiansen leder KPMGs satsning på cybersikkerhet og har de siste fem årene opplevd økt etterspørsel etter tjenestene hans avdeling tilbyr.

– Vi hadde en ambisjon om å bli det mest fremoverlente og solide cybersikkerhetsmiljøet Norge da vi la strategien vår for tre år siden. Det ser vi nå resultatet av. Vi bistår i en rekke komplekse prosjekter hos mange samfunnskritiske virksomheter, som i tillegg har store digitale ambisjoner. Vi har langt på vei lyktes med det. Hovedgrunnen er de flinke, dedikerte og hyggelige folkene vi har samlet hos oss, forklarer Hasse.

Vi utgjør en forskjell for kundene våre

Dagens trusselbilde er i stadig endring. Norske virksomheter digitaliserer stadig flere arbeidsprosesser, tjenester og funksjoner. Verden blir mer og mer digital, og tettere sammenkoblet.

Det innebærer at truslene mot virksomheter i økende grad blir digitale og globale. Kriminelle enkeltpersoner og grupperinger kan bruke cyberangrep for å tilegne seg finansielle verdier, skape frykt eller lamme viktige prosesser. 

– Min erfaring er at sikkerhet har seilt opp som et helt sentralt område for ledelsen og styret de siste årene, forteller Hasse, og legger til; Vi som fagpersoner må forstå sikkerhet i dybden, men det er også viktig at vi forstår driverne i ulike bransjer og hvordan forretnings- og sikkerhetsbeslutninger nå smelter sammen.

KPMGs rådgivere hjelper virksomheter med å forstå trusselbildet, analysere utfordringer og muligheter, bygge og implementere sikkerhetsrutiner og sikkerhetskultur. Oppdragene er kompliserte og faglig utfordrende. Resultatene som skapes sammen med kundene får stor påvirkning for hvorvidt og hvor godt virksomheten er rustet for å møte eksisterende og kommende cybertrusler.

Hasse Kristiansen

Hasse Kristian er partner i KPMG og leder for KPMGs satsning innen cybersikkerhet.

– Vi lærer mye av å jobbe med de mest krevende kundene og de mest utviklende prosjektene i Norge, sier Hasse. Hos oss jobber det konsulenter som brenner for god sikkerhetskultur og ser det som helt avgjørende for norsk konkurransekraft og sikkerhet.  Men det jeg kanskje er mest stolt av er at vi har mennesker som vil dele kunnskap, støtter hverandre og sammen strekker seg langt for kundene våre, sier Hasse.