Forenkler søknadsordningen for utsatt betaling av skatter og avgifter

Regjeringen foreslår ny, forenklet og mer fleksibel søknad om betalingsutsettelser for skatt og avgift.

Foreslår ny forenklet og mer fleksibel søknad om betalingsutsettelser for skatt og avgift.

For å ivareta de som er økonomisk rammet av COVID-19 utbruddet foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett en forenklet og mer fleksibel søknadsordning for utsatt betaling av skatt og avgift.

Næringsdrivende kan søke om betalingsutsettelse av:

  • Merverdiavgift for første termin med utsatt betalingsfrist til 10. juni 2020
  • Merverdiavgift for andre termin som forfaller 10. juni 2020

Ved betalingsutsettelser vil det påløpe forsinkelsesrente som i dag ligger på 9,5 prosent. Sammen med forslaget til forenklet ordning for betalingsutsettelse, legges det opp til å sette ned forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent i perioden 10. juni til 31. desember 2020.

Det er foreslått at den forenklede søknadsordningen skal gjelde frem til 31. desember 2020.

Forslaget ble førstegangsbehandlet i Stortinget 3. juni og ble da enstemmig vedtatt. Saken skal behandles for annen og siste gang mandag 8. juni.

Skatteetaten vil om kort tid legge ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan det kan søkes om betalingsutsettelse etter den nye ordningen.