close
Share with your friends

Tilbake til «kontoret», eller?

– Ledere har nå en gyllen mulighet til å redefinere hvilken hverdag og hvilket arbeidssted de ønsker å tilby sine ansatte, sier KPMG-rådgiver.

Hvordan vil arbeidshverdagen se ut på andre siden av COVID-19?

Koronavirusutbruddet har ført til at selskapers digitale transformasjon har akselerert. En av de mest sentrale endringene som følge av COVID-19 er at virksomheter raskt ble kastet ut i en arbeidssituasjon man hverken hadde planlagt for, eller var forberedt på. Da Norge stengte nærmest over natten ble flere virksomheter nødt til å håndtere en ekstremvariant av en distribuert arbeidsmodell. I løpet av dager måtte virksomheter gjøre seg i stand til å håndtere en situasjon hvor institusjonen «kontoret» ikke lenger inngikk som en del hverdagen, og all kommunikasjon og samhandling ble flyttet over i et virtuelt univers.

– Spørsmålet som ledere nå må ta stilling til er hvorvidt man automatisk skal returnere til hverdagen som den var, eller om denne «fast-tracken» man har operert under de siste månedene kan brukes til å akselerere arbeidet med å skape en ny og mer fremtidsrettet arbeidshverdag for nåværende og fremtidige ansatte, sier Ove-Mathias Lind i KPMGs tjenesteområde People & Change.

Vil hjemmekontor bli den nye normalen?

KPMG har gjennom tilnærmingen til «Workforce Transformation» skissert hvordan virksomheter gradvis kan bevege seg fra en tradisjonell modell med 100 prosent av ansatte tilknyttet kontoret, til den andre ekstremvarianten hvor kontorets rolle er minimert og hoveddelen av arbeidsstyrken sitter distribuert og jobber sammen i virtuelle team. Under normale omstendigheter ville virksomheter som jobber med alternative måter å organisere arbeidet sitt på bevege seg gradvis mot høyre gjennom en «teste og lære»-tilnærming. Under koronavirusutbruddet har de langt fleste av norske virksomheter blitt brutalt trukket helt til høyre i  «ekstrem varianten av modellen».

Workforce Transformation

– Vi erfarer at det er ulikt hvor godt dette har fungert for ulike virksomheter, og det er klart at de som har vært digital umodne med tanke på arbeidsform og verktøy har fått en stor tilleggsbelastning knyttet til det å opprettholde en effektiv arbeidshverdag. De virksomhetene som allerede har investert i arbeidsverktøy og opplæring knyttet til digital samhandling og samtidig investert i å trene lederne på hva det innebærer å drive fjernledelse, blir nå belønnet for det gjennom fortsatt høy produktivitet, forklarer Ove-Mathias.

Flere av de store tech-gigantene som Facebook, Twitter og Google har meldt at en distansert arbeidsstyrke vil bli den nye normalen etter at restriksjonene som har blitt innført som følge av COVID-19 opphører, viser en artikkel publisert av TechCrunch 12. mai. Til TechCrunch forklarer Twitter-sjef Jack Dorsey at han har varslet ansatte om at de vil kunne fortsette å jobbe hjemmefra så lenge de ønsker, noe som støttes av HR-sjef i den globale mikrobloggertjenesten Jennifer Christie; – Åpningen av kontorene våre vil være vår avgjørelse, når og hvordan våre ansatte kommer tilbake på kontorene, vil være deres, forklarer Christie.

– Det store spørsmålet blir nå hva norske selskaper velger å gjøre. Vil de over de neste månedene returnere til sin tradisjonelle innretning hvor hovedkontoret – bedriftens hjerte, er det stedet man forventer at jobben utføres, ispedd et og annet hjemmekontor? Vi mener at dette er en defensiv linje å legge seg på, sier Ove-Mathias.

Lind forklarer at fremtidens arbeidsplass ikke ligger til venstre i «workplace models» bildet, med tradisjonell kjernetid og fysisk oppmøte på kontorene som vanlig praksis, men at den finnes et sted mot høyre, med større grad av mobilitet blant arbeidsstyrken; – Hvilken sammensetning som er riktig for din virksomhet vil selvfølgelig variere, men alle har nå en gylden mulighet til å redefinere hvilken type arbeidsplass de ønsker å tilby sine ansatte. Det bør være mulig å finne bedre måte å organisere arbeidet på. Dette vil hjelpe selskapets effektivitet, styrke medarbeidertilfredshet og ikke minst bidra til å skape en attraktiv modell som også appeller til morgendagens ansatte, avslutter Ove-Mathias.

Hva du kan gjøre for å sette i gang arbeidet med å redefinere arbeidsstyrken:

 1. Skaff deg kunnskap
  – Hva har faktisk skjedd i ditt selskap de siste månedene
  – Hva har vært bra, og hva har fungert dårlig for ansatte og ledere?
  – Snakk med andre selskaper og miljøer som har kompetanse på andre måter å organisere seg på, og spør hvilke erfaringer de har gjort seg.
 2. Behovene er forskjellige
  – Bruk tid internt med de ulike teamene på å få innspill på hvordan man vil ha det på jobb.
  – Bruk denne kunnskapen til å utvikle et overordnet målbilde og en plan med spesifikke tilpasninger for ulike forretningsområder og team. Behovene vil variere. 
 3. Legg til rette
  – Juster regler og rutiner slik at de legger til rette for eksperimentering og skaper nødvendig.
  – Identifiser tekniske barrierer, behov for digitale verktøy, kompetanse og ledertrening.
  – Lag planer for raskt å komme videre med læring og utvikling i de delene av organisasjonen som viser størst modenhet. 
 4. Test, lær og juster
  – Gå i gang, lær og juster før videre skalering til andre forretningsområder. 

Tips: Visste du at det er enkelt å ta ut oversikt over for eksempel bruken av Teams i virksomheten?

Få hjelp av IT-avdelingen til å hente ut statistikk over Teamsbruken før og mot slutten av COVID-19. Kanskje det gir dere noen spennende innsikt. Microsoft melder selv at daglig bruk av teams har økt med ca. 500 % i Kina under COVID-19-nedstengingen.