close
Share with your friends

Startavskrivning på 10 prosent i saldogruppe d – for 2020

Startavskrivning på 10 prosent i saldogruppe d – for 20

Regelen innebærer at næringsdrivende kan avskrive driftsmidler i form av biler, maskiner mv ervervet etter regelens ikrafttredelse i 2020 med 30 %.

1000

Relatert innhold

Regjeringen Solberg foreslår i revidert statsbudsjett for 2020 å øke avskrivningssatsen fra 20 % til 30 % for investeringer i maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Forslaget går ut på innføre en adgang til å foreta ekstra startavskrivning på 10 %. Formålet med denne midlertidige regelen er å stimulere til nye investeringer i 2020 og skape vekst i økonomien etter virusutbruddet i Norge. Regelen skal bare gjelde for inntektsåret 2020 – for investeringer foretatt etter at endringens ikrafttredelse og først etter godkjennelse fra ESA.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today