close
Share with your friends

Regjeringen dropper lakseskatten i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Regjeringen kommer også med konkret lovforslag om midlertidig reduksjon av arbeidsgiveravgiften for mai og juni, og foreslår blandt annet startavskrivninger for visse investeringer i 2020, ny saldogruppe for skip i nærskipstrafikk, og utvidelse av merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk.

I budsjettdokumentet argumenterer Finansdepartementet for en utvidet adgang til gjennomskjæring ved utskillelse av eiendeler ved fisjon og etterfølgende salg. Det er uklart hvorfor departementet nå reiser tvil om rekkevidden av Stortingets syn på anvendelsen av gjennomskjæringsregelen.