close
Share with your friends

Fra og med inntektsåret 2019 gjelder reglene om begrensning av fradrag for renter, de såkalte rentebegrensningsreglene, ikke bare renter betalt til nærstående parter (interne renter), men også renter betalt til banker og andre uavhengige (eksterne renter).

Regelverket er blitt omfattende og komplekst, og har reist flere tolkningsspørsmål. Finansdepartementet har derfor kommet med en rekke presiseringer av reglene blant annet i forskrift til skatteloven.

Trond Thorvaldsen og Jan Erik Greni i KPMG Law Advokatfirma gjennomgikk regelverket slik det i dag foreligger, og presenterte praktiske eksempler basert på erfaringer fra tidligere klientarbeid på webinar 20. mai.