close
Share with your friends

Ny skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart

Ny skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart

Finansdepartementet kan innføre ei foreløpig saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivingssats på 20 pst. for nyerverva skip i 2020.

1000
Bilde av Jan-Åge Nymoen

Partner/advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Finansdepartementet kan innføre ei foreløpig saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivingssats på 20 pst. for nyerverva skip i 2020. Skipet må være ervervet fra uavhengig part.

Hvilke fartøy som kan være omfatta, er det foreslått alle typer transportskip for passasjerer og gods som går mellom havner i Norge og mellom havner i Norge og andre havner i Europa. Reglene i EØS-avtalen om etableringsfrihet kan innebære at reglene også må gjelde for transport mellom havner i andre EØS-land. Dette vil bli avklart i dialog med ESA.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud