Ny skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart

Ny skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart

Finansdepartementet kan innføre ei foreløpig saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivingssats på 20 pst. for nyerverva skip i 2020.

1000

E-post

Relatert innhold

Finansdepartementet kan innføre ei foreløpig saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivingssats på 20 pst. for nyerverva skip i 2020. Skipet må være ervervet fra uavhengig part.

Hvilke fartøy som kan være omfatta, er det foreslått alle typer transportskip for passasjerer og gods som går mellom havner i Norge og mellom havner i Norge og andre havner i Europa. Reglene i EØS-avtalen om etableringsfrihet kan innebære at reglene også må gjelde for transport mellom havner i andre EØS-land. Dette vil bli avklart i dialog med ESA.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today