Merverdiavgiftskompensasjon og oppmykning av krav om kort foreldelsesfrist for kommuner og fylkeskommuner

Forskyver foreldelsesfristen for krav om kompensasjon

Regjeringen foreslår å forskyve den korte foreldelsesfristen for krav om merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 for kommuner og fylkeskommuner til 31. august 2020.

1000
Kjerstin Ongre

Director/Advokat

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 3, jf. § 2 får kommuner, fylkeskommuner og enkelte private og ideelle virksomheter etter hovedregelen kompensert merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester, men med noen unntak.

For kommuner og fylkeskommuner gjeld en særlig kort frist for foreldelse av krav om merverdiavgiftskompensasjon. I dag vil slike krav for perioden januar og februar foreldes 10. juni. Manglende overholdelse av den korte foreldelsesfristen kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune eller fylkeskommune. Etter denne datoen vil krav om kompensasjon for 1. avgiftstermin for kommuner og fylkeskommuner falle bort. For andre virksomheter som har rett til merverdiavgiftskompensasjon, vil kravet først foreldes når fristen for å levere MVA-melding for 6. termin påfølgende år går ut.

Som følge av virusutbruddet (COVID-19) har regjeringen har foreslått å avhjelpe arbeidspresset i kommunene og fylkeskommunene, og gjør dette ved at Finansdepartementet gir bestemmelser i forskrift om avvikende tidspunkt for foreldelse av krav om merverdiavgiftskompensasjon i enkelte tilfeller. Det vil i praksis si at foreldelse av krav om merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 forskyves slik at fristen for å levere skattemelding om merverdiavgiftskompensasjon til 3. termin periode, 31. august 2020.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today