Hvordan stoppe finansiell kriminalitet

Norske banker og finansinstitusjoner opplever et trusselbilde i stadig endring.

Norske banker og finansinstitusjoner opplever et trusselbilde i stadig endring.

Norske banker og finansinstitusjoner opplever et trusselbilde i stadig endring. De aller fleste har innført elektronisk overvåkning og tar i bruk stadig mer avanserte digitale verktøy for å beskytte virksomheten og kundenes eiendeler.

Finansiell kriminalitet er en global utfordring og kriminelle miljøer finner og tester stadig nye måter å trenge inn bak sikkerhetsmurene i banker og finansforetak.

– Min erfaring er at norske finansinstitusjoner er godt skodd for å håndtere finansiell kriminalitet, sier Katrine Flatøy, seniorrådgiver i KPMG. Samtidig blir kriminelle miljøer stadig mer sofistikerte. Det finns en stor vilje til å utfordre bankenes systemer og komme å innsiden. Det er grovt sett to kategorier av finansiell kriminalitet. Det ene er forsøk på skjule ulovlige midler og gjøre dem «lovlige» via bankene. Det andre er å kanalisere lovlig midler til ulovlig virksomhet. Det siste er spesielt aktuelt for grupperinger som vil finansiere terrorvirksomhet.

Katrine har nettopp begynt i KPMG Forensic Services, hvor hun forsterker vårt team som spesialiserer seg på etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og forebygging av finansiell kriminalitet. Hun har bakgrunn fra Nordeas Financial Crime Prevention avdeling og har, innen hun kom til KPMG, vært ansvarlig for Business Risk Management for Gjensidige Bank.

– Banker og finansinstitusjoner må hele tiden utvikle og forfine sine metoder, sier Katrine. Det er viktig å vinne kappløpet mot kriminelle miljøer. Det er helt nødvendig å ligge i forkant. De siste årene, aksentuert etter innføring av den norske hvitvaskingslover, har kravene fra myndighetene blitt strengere, og behovet for digitale løsninger som gjør det mulig å oppdage og forhindre kriminelle handlinger økt. Samtidig må de digitale overvåkningsløsningene kompletteres med andre måter å drive etterforskning og hendelseshåndtering på, sier Katrine.

Oppsving i antall svindelforsøk under koronakrisen

Under COVID-19-krisen som vi nå står midt oppe i har det skjedd et oppsving i antall forsøk på å svindle norske finansinstitusjoner. Mange prøver nå å utnytte situasjonen. Samtidig er bankene klar over at dette skjer og ekstra årvåkenhet kjennetegner mange risk-avdelinger i dag.

– På litt sikt vil nok dagens situasjon resultere i at ulike typer finansinstitusjoner vil ønske å se over sine rutiner, metode og arbeidssett. Vi merker at behovet finns der, og selv om dagens løsninger adresserer dagens risikobilde, er det vår erfaring at bankene stadig må utvikle seg for å ligge foran, gjerne med svært betryggende avstand til aktører med skjulte hensikter, avslutter Katrine.

– Med Katrine på laget, står vi enda bedre rustet til å bistå kundene våre, sier Andreas Engstrand, leder for hvitvaskingsteamet. Med bakgrunn fra bransjen, betydelig innsikt i regulatoriske forhold, prosjektledelse og lean, er hun allerede en ettertraktet rådgiver for våre kunder.

Katrine Flatøy

Katrine Flatøy er seniorrådgiver i KPMG Forensic Services.

– Det er jeg helt enig i, legger Erik Arvnes, partner i KPMGs granskningsavdeling til. Vårt granskningsmiljø jobber tett med kollegaer internasjonalt og er tuftet på sterk fag- og bransjekunnskap, teknologi- og innovasjonskompetanse og erfaring. Det har vi virkelig fått bruk for under koronakrisen. Bare de to siste månedene har vi utviklet nye løsninger, og omstilt teknologi og kompetanse til operative tjenester som er relevante på både kort og lengre sikt, samtidig som vi opprettholder kontinuiteten i det daglige tjenestetilbudet.