close
Share with your friends

Forslag om utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for trykt skrift til å omfatte dybdejournalistikk

Forslag om utvidelse av MVA-fritaket for trykt skrift

Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser til også å omfatte dybdejournalistikk.

1000
Kjerstin Ongre

Director/Advokat

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Det er i dag oppstilt ulike krav i merverdiavgiftslovgivningen til hva som regnes som aviser, tidsskrift og bøker i respektive trykt og elektronisk form. I tillegg gjelder fritaket for elektroniske utgaver av aviser, elektroniske nyhetstjenester, òg levende lyd og bilder.

Regjeringen foreslår å utvide nevnte merverdiavgiftsfritak for aviser til også å omfatte dybdejournalistikk. Endringen legger til rette for at medier som driver med denne type journalistisk produksjon, kan utnytte mulighetene som ligger i elektronisk publisering.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today