close
Share with your friends

Forslag om utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for trykt skrift til å omfatte dybdejournalistikk

Forslag om utvidelse av MVA-fritaket for trykt skrift

Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser til også å omfatte dybdejournalistikk.

1000
Kjerstin Ongre

Director/ Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Det er i dag oppstilt ulike krav i merverdiavgiftslovgivningen til hva som regnes som aviser, tidsskrift og bøker i respektive trykt og elektronisk form. I tillegg gjelder fritaket for elektroniske utgaver av aviser, elektroniske nyhetstjenester, òg levende lyd og bilder.

Regjeringen foreslår å utvide nevnte merverdiavgiftsfritak for aviser til også å omfatte dybdejournalistikk. Endringen legger til rette for at medier som driver med denne type journalistisk produksjon, kan utnytte mulighetene som ligger i elektronisk publisering.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud