Mandatory Disclosure Rules: EU-kommisjonen foreslår å utsette visse rapporteringsplikter

EU-kommisjonen foreslår tre måneders utsettelse for flere rapporteringsplikter som følger av Directive on Administrative Cooperation.

EU-kommisjonen foreslår tre måneders utsettelse for flere rapporteringsplikter.

Fredag 8. mai foreslo EU-kommisjonen å utsette visse rapporteringsplikter som følger av Directive on Administrative Cooperation som gjelder i EU, deriblant DAC 6. Det foreslås i første omgang en tre måneders utsettelse, med mulighet for å forlenge utsettelsen med ytterligere tre måneder. For Mandatory Disclosure Rules gjelder utsettelsen følgende rapporteringer.
 

  • Oppstarten av plikten til å rapportere innen 30-dager utsettes fra 1. juli 2020 til 1. oktober 2020.
  • Rapportering av arrangementer fra tidsrommet 25. juni 2018 til 30. juni 2020 (retroactive period) flyttes fra 31. august 2020 til 30. november 2020.
  • Første utveksling av MDR-rapporter mellom skattemyndigheter flyttes fra 31. oktober 2020 til 31. januar 2021.

Forslaget krever enstemmighet fra medlemsstatene. DAC 6 vil fortsatt tre i kraft 1. juli 2020. Les mer i nyhetsbrev fra KPMG’s EU Tax Centre.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål knyttet til MDR og DAC 6.

Did you miss our webinar?

DAC 6 – Mandatory Disclosure Requirements – Are you ready?

Mandatory Disclosure Requirements ("MDR") or DAC 6 will apply as of 1 July 2020 and the reporting deadline is in less than 100 days. This webinar provides input on your journey to be MDF compliant within the fast approaching deadline.