Arbeidsgiveravgift – midlertidig reduksjon og utsatt innbetaling

Det er i revidert statsbudsjett foreslått en reduksjon i arbeidsgiveravgiften for månedene mai og juni med fire prosent.

Foreslår en reduksjon i arbeidsgiveravgiften for månedene mai og juni med fire prosent.

Som varslet i KPMG sin nyhetssak fra 30. mars 2020 er Finanskomiteen i Stortinget enige om en midlertidig reduksjon i arbeidsgiveravgiften tilsvarende 4 prosent i månedene mai og juni. Forslaget er nå fremmet i revidert statsbudsjett og det ble vedtatt 19. juni 2020. Bakgrunnen for forslaget er kostnadsbesparelser for næringslivet i forbindelse med COVID-19 viruset. Det er nevnt i forslaget at reduksjon i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift i termin 3 vil ha større betydning enn en tilsvarende reduksjon i 2 termin, da mange arbeidsgivere har betaling av feriepenger i denne terminen.

Regjeringen foreslår videre at forfallstidspunktet for betalingen av avgiften utsettes fra 15. juli til 15. oktober. Det vil ikke påløpe renter som følge av utsettelsen.

Det gjøres oppmerksom på at arbeidsgivere skal rapportere arbeidsgiveravgift som vanlig i a-meldingen. Dette innebærer at arbeidsgiver fastsetter grunnlaget for arbeidsgiveravgiften og rapporterer med de vanlige satsene. Skatteetaten vil deretter foreta beregningen av reduksjonen i arbeidsgiveravgiften.

Reduksjon i arbeidsgiveravgiften vil gjelde i alle soner hvor det beregnes arbeidsgiveravgift. Det vil videre gjelde for arbeidsgiveravgift som betales med redusert sats for arbeidstakere som er sendt ut fra USA og Canada og som har delvis fritak fra medlemskap i norsk trygd.

For bedrifter i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard er det foreslått å gi en kompensasjon som tilsvarer den fordelen som andre arbeidsgivere får gjennom den reduserte satsen. Arbeidsgivere som ikke skal betale arbeidsgiveravgift uavhengig av hvilken sone de er lokalisert i, for eksempel allmennyttige institusjoner, vil ikke motta slik kompensasjon.

Det er Skatteetaten som skal administrere denne ordningen og det er ikke behov for å søke. Skatteetaten tar utgangspunkt i A-meldingen og beregne tilskuddets størrelse og forestå utbetaling. Det er videre foreslått at det ikke blir noen utbetaling dersom tilskuddet blir lavere enn kr 1 000.