close
Share with your friends

Anledning til egenretting av skattefastsetting i rederibeskatningsordningen

Anledning til egenretting av skattefastsetting

Selskaper som ønsker å bli beskattet etter rederiskatteordningen må kreve dette ved innlevering av skattemeldingen.

1000

E-post

Relatert innhold

Selskaper som ønsker å bli beskattet etter rederiskatteordningen må kreve dette ved innlevering av skattemeldingen. Det åpnes det opp for at selskaper som har valgt slik beskatning kan ved å følge reglene om egenretting, be skattemyndighetene om at selskapets inntekt blir fastsatt etter de ordinære regler.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today