close
Share with your friends

Anledning til egenretting av skattefastsetting i rederibeskatningsordningen

Anledning til egenretting av skattefastsetting

Selskaper som ønsker å bli beskattet etter rederiskatteordningen må kreve dette ved innlevering av skattemeldingen.

1000
Bilde av Jan-Åge Nymoen

Partner/advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Selskaper som ønsker å bli beskattet etter rederiskatteordningen må kreve dette ved innlevering av skattemeldingen. Det åpnes det opp for at selskaper som har valgt slik beskatning kan ved å følge reglene om egenretting, be skattemyndighetene om at selskapets inntekt blir fastsatt etter de ordinære regler.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud