Utsatt frist for levering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper

Finansdepartementet kunngjorde 16.04 at fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende og selskaper for inntektsåret 2019 utsettes til 31.08.

Utsatt frist for levering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper.

17.04.2020

Den nye fristen for å levere skattemelding innebærer at det gis en fristutsettelse på tre måneder. Finansdepartementet uttaler at utsettelsen vil lette byrden for selskaper som er påvirket av koronaviruset og som bruker mye ressurser på å redde virksomheten.

Fristutsettelsen vil også medføre at revisorer og regnskapsførere vil kunne prioritere å bistå klienter med rådgivning knyttet til de ulike støtteordningene for kriserammede selskaper. Fristutsettelsen innebærer at fristen for å levere skattemelding utsettes i tre måneder. Det presiseres samtidig at det ikke vil gis fristforlengelse utover dette.

Det er ventet at fristutsettelsen vil gjelde alle næringsdrivende og selskaper uavhengig av om skattyter er negativt påvirket av koronautbruddet.

Fristutsettelsen vil gjennomføres i forskrift til skatteforvaltningsloven. Finansdepartementets pressemelding kan leses i sin helhet her.