close
Share with your friends

Utsatt frist for levering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper

Finansdepartementet kunngjorde 16.04 at fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende og selskaper for inntektsåret 2019 utsettes til 31.08.

Utsatt frist for levering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper.