Oversikt over import- og tollbestemmelser iverksatt i mange land som følge av COVID-19

Som følge av virusutbruddet er det innført tiltak verden. Se oversikt over import- og tollbestemmelser iverksatt i mange land som følge av COVID-19.

Oversikt over import- og tollbestemmelser iverksatt i mange land som følge av COVID-19.

Som følge av koronavirusutbruddet er det innført tiltak verden over og i mange land er det akutt unntakstilstand. Mange land har iverksatt økonomiske import- og eksporttiltak for å motvirke den økonomiske effekten pandemien har for næringslivet.

Blant disse nødtiltakene har myndighetene implementert en rekke import- og tollbestemmelser. Det gjelder blant annet:

  • Lettelser vedr. betaling av avgifter ved import
  • Avgiftslettelser for import av medisinsk utstyr som skal gis til bestemte organer og organisasjoner
  • Innført restriksjoner og begrensinger av eksport av et utvalg av medisinsk utstyr

KPMG har samlet informasjon om forskjellige tiltak fra 37 land. Se mer i oversikten nedenfor:

På grunn av koronasituasjonen innførte Legemiddelverket 6. april meldeplikt og forbud mot parallelleksport av enkelte legemidler. Nytt regelverk pålegger grossistene meldeplikt for parallelleksport på bestemte legemidler og forbud mot parallelleksport på bestemte legemidler. For mer informasjon, se Legemiddelverket sine nettsider.