Kompensasjonskalkulator: beregn hvor mye støtte din bedrift kan få

Regjeringen tilbyr en «kontantstøtteordning» til næringslivet som vil dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som lider økonomisk.

Beregn hvor mye støtte din bedrift kan få i støtte.

Oppdatering 16. november 2020:

Regjeringen foreslår ny kompensasjonsordning for virksomheter med omsetningsbortfall i perioden 1. september 2020 til og med 28. februar 2021. Les mer om dette her.

Vi følger utviklingen tett og holder våre kunder og interessenter løpende oppdatert.

Kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for næringslivet, også kalt "Kontanstøtte til næringslivet", ble lansert fredag 17. april. Dette er en del av regjeringen tredje krisepakke som følge av koronasituasjonen, og formålet er å gi virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Ordningen gjelder midlertidig for mars, april og mai. Virksomheten som søker om støtte bruker et digitalt søknadskjema på www.kompensasjonsordningen.no.

Søknadsprosessen er i stor grad automatisert, og prosessen fra du søker og til du får utbetalt beløpet skjer i løpet av få dager dersom søknaden oppfyller kriteriene i ordningen. Løsningen har et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Alle godkjente søknader vil også gjennomgå en seriøsitetsvurdering før utbetaling. Det blir også utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.

Beregn økonomisk støtte for foretaket her:

NB: Alle spørsmål må besvares for å kunne beregne støtten

Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
Vennligst angi en verdi for å kunne beregne støtte
**For mer informasjon se Helsenorge sin side om hvilke virksomheter som ble pålagt å stenge.

***Unngåelige, faste kostnader omfatter leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Her er det flere avgrensninger og forhold som det skal tas hensyn til. Det kan være krevende å ha full oversikt over hvilke konkrete poster i næringsoppgaven som faller inn under ordningen og hvordan disse poster skal føres riktig. KPMG har eksperter som jobber med dette og tilbyr effektiv rådgivning som bidrar til et mest mulig korrekt søknadsgrunnnlag for virksomheten. Det vil også være en ekstra sikkerhet ved eventuelle etterkontroller skulle virksomheten måtte dokumentere grunnlaget i søknaden om kontantstøtte.
 
Vi har ikke hensyntatt siste endring knyttet til reduksjonsfaktoren:
Dersom underskudd i januar/februar 2020 (gjennomsnittlig) er mindre enn månedlig underskudd i 2019 så byttes reduksjonsfaktoren ut, fra månedlig underskudd i 2019 til månedlig underskudd jan/feb 2020. Eksempel: Underskudd 2019 = MNOK 1,2, kr 100 000 pr mnd. Underskudd januar/februar 2020 = 100 000, snitt kr 50 000. Begrensning av tilskudd = omsetningfall i % * (FUUK minus 50 000).

Se også regjeringens veiledning for mer informasjon om dette.

Kort om ordningen

 • Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i nåværende år benyttes.
 • Det er satt en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner ikke utbetales .
 • Ordningen gjelder foreløpig for mars, april og mai.
 • Ordningen omfatter ikke: finansnæringen, produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde), foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.

Kilde: Regjeringen.no

Todelt modell

Det er lagt opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Kompensasjonsordningen er åpen for søknader

Virksomheter som var pålagt nedstenging kunne søke for mars allerede lørdag 18. april, mens andre med stort omsetningsfall kunne søke fra og med mandag 20. april. Det er en stor fordel om søknaden tar utgangspunkt i bokførte tall, og det anbefales derfor at virksomhetene prioriterer å få ført inntekter og kostnader for tilhørende måned man søker kontantstøtte for. 

For aktuelle søkere anbefaler vi å gjøre følgende i forbindelse med søknad om midler:

Svein Wiig, Partner , KPMG

1. Klargjøre sammenligning av kvalifiserende omsetning for mars 2019 og 2020, herunder vurdere om omsetningen er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig.

2. Ta stilling til hva som er uunngåelige faste kostnader for mars 2020, herunder kontrollere at kostnadene er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig.

Digitalisert søknadsprosess

Kompensasjonsordningen forvaltes av Skatteetaten og søknadsprosessen vil i stor grad være digital. Bedriftene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et raskt vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kan behandles automatisk. For sistnevnte situasjon og spesielt i tilfeller med større kompleksitet vil en rådgivingspartner som KPMG kunne tilby hjelp til  søknadsprosessen.

Kvalitetsikring og etterkontroll

I tillegg til automatiske kontroll og kryssjekking i selve søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel. Søkeren må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt, og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktige.

Vi mener denne ordningen vil hjelpe veldig mange bedrifter som sliter med å få endene til å møtes. Kompensasjonsordningen har kommet raskt og virksomheter som er rammet av betydelig omsetningssvikt vil kunne få utbetalt støtte i løpet av kort tid.

KPMG

Samarbeid mellom NHO, Virke, LO, Finans Norge og SMB Norge

Detaljene i ordningen er utarbeidet av NHO, Virke, LO, Finans Norge og SMB Norge i tett samarbeid. Formålet har vært å få raskt på plass en enkel ordning som favner bredt. Etter første utbetaling i april, vil det derfor bli gjort en vurdering av behovet for å justere ordningen før neste runde.

Uforpliktende rådgiving og mer informasjon

Rådgiving

KPMG tilbyr en helt uforpliktende samtale for deg som omfattes av ordningen eller har virksomhet som er rammet av koronakrisen på andre måter.. Vi i KPMG vet at koronakrisen rammer virksomheter ulikt og at problemene er sammensatte. Vi tilby bistand og tjenester fra våre eksperter innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt forretningsjus om det er behov for dette. Kontakt oss gjerne med spørsmål du måtte ha.

Mer informasjon

For mer informasjon fra KPMG og hvordan koronasituasjonen påvirker virksomheten se ytterligere informasjon nedenfor.

Kontakt våre fageksperter

KPMG hjelper deg

Har du spørsmål eller lurer på noe i forbindelse med støtteordningen så er vi tilgjengelige. Henvendelser kan sendes direkte til oss. Vi håndterer alle henvendelser fortløpende og svarer deg så fort vi kan og helt uforpliktende.

(Grunnet den spesielle situasjonen ber vi likevel om forståelse for litt behandlingstid ved stor pågang)