Kontantstøtte og lånegarantiordningen

Opptak av webinar 23.04: DNB, KPMG, Norwegian Energy Solutions og Stiim Aqua Cluster inviterer til webinar om kontantstøtte og lånegarantiordningen.

Opptak av webinar 23. april: Kontantstøtte og lånegarantiordningen.

DNB Stavanger og KPMG holdt, i samarbeid med Norwegian Energy Solutions og Stiim Aqua Cluster, webinar 23. april for å gi råd omkring ordningene og hvordan man best kan bygge kvalitet inn i en lånesøknad og søke om kompensasjon for uunngåelige kostnader (kontantstøtten). Hva dette betyr for oljeleverandørindustrien ble også vektlagt i webinaret.

Koronakrisen og oljeprisfallet har satt norsk og lokalt næringsliv på pause. Vi er inne i 6. uke og de fleste bedriftene er påvirket av dette. Noen har måttet stenge, og et stort antall har permittert ansatte og satt i gang andre kostnadsbesparende tiltak på grunn av betydelig svikt i inntektene. I dette webinar tar vi for oss to av de viktigste tiltakene regjeringen har iverksatt for å hjelpe virksomheter i denne situasjonen.

Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM fortalte om den forventede økonomiske situasjonen for oljeleverandørindustrien de kommende 1 til 2 år.

Agenda

  • Velkommen NES v/Egil Aanestad
  • Lånegarantiordningen og lånesøknadsprosessen DNB v/Gry Berit Lundal 
  • Er det behov for egen kontantstøtteordning for oljeleverandørindustrien? v/Ståle Kyllingstad IKM
  • Kontantstøtteordningen inkludert muligheter og utfordringer for oljeservice KPMG v/Kurt Ove Østrem og Per Daniel Nyberg