Kompensasjon til idrett og kultur – søknadsfrist 21. april!

Det er under en uke til søknadsfristen for arrangører innen frivillighet, idrett og kultur løper ut.

Under en uke til søknadsfristen for arrangører innen frivillighet, idrett og kultur.

Tiden for de som skal søke om kompensasjon for tapte inntekter og merutgifter som følge av avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i perioden 5. mars til 30. april er derfor knapp.

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset skal sende søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Detaljene rundt ordningene finnes i forskriftene:

Ordningen dekker bortfalte billettinntekter og lignende, men dekker derimot ikke annen inntekt som bortfaller, for eksempel kompenseres ikke kioskinntekter som man normalt ville hatt under et arrangement.

Les mer på regjeringen sine sider.