close
Share with your friends

Kine Kjærnet tas opp som partner i KPMG

Kine Kjærnet tas opp som partner i KPMG

For å styrke området «Governance, Risk and Compliance» (GRC) tas Kine Kjærnet (35) opp som partner i KPMG. Kine kommer fra Deloitte og hvor hun har ledet avdelingen «Operational Risk and Transformation».

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Kine Kjærnet

Kine Kjærnet tas opp som partner i KPMG og skal lede området Governance, Risk and Compliance.

Internkontroll, risiko- og virksomhetsstyring, governance og internrevisjon er områder i utvikling. Det blir stadig viktigere å kunne tilby kunder solid og fremtidsrettet rådgivning med fokus på dynamiske og digitale løsninger, som kan gi helhetlig og effektiv styring på tvers av organisasjonen.

KPMG styrker derfor sin GRC-funksjon og Kine Kjærnet er fra 14. april 2020 tatt opp som partner i selskapet. Hun vil få ansvaret for å lede og videreutvikle en avdeling med meget dyktige fageksperter.

KPMG har et av Nordens største miljøer innfor risikotjenester med over 160 ansatte. Foruten GRC-tjenester, leverer KPMG tjenester innenfor gransking, compliance, sikkerhet, bærekraft og helhetlig og finansiell risikostyring til både privat og offentlig sektor.

– Jeg er meget glad for at Kine har takket ja til denne rollen. Med Kine på laget får vi en dyktig fagperson med betydelig konsulenterfaring. Hun kjenner privat sektor, har god finansiell forståelse fra sin bakgrunn som revisor og et bredt kontaktnettverk. I tillegg er hun ambisiøs og en god personalleder, sier Jan Erik Gran Olsen, partner og leder for Risk Advisory i KPMG.

Digitalisering

Stadig endringer i rammebetingelsene, nye lovkrav, mer teknologi og større mengder data gjør at virksomheter ønsker å etablere, styrke og videreutvikle sin internkontroll, samt å effektivisere prosesser og ta i bruk digitale verktøy.

Kine er opptatt av å ta i bruk teknologiske løsninger og ikke minst utnytte data for et mer helhetlig bilde av styring og kontroll, i sanntid. De fleste virksomheter har digital transformasjon på sin agenda og for å lykkes med sine digitale ambisjoner må selskapets styringssystem og prosesser, risikostyring, internkontroll og compliance også digitaliseres.

– Vårt arbeid skal være verdiskapende og bidra til at våre kunder beskytter verdier, samtidig som de skaper bærekraftige resultater og håndterer ukjente risikoer på en effektiv måte. Virksomheter som bruker risikostyring som beslutningsstøtteverktøy er i bedre stand til å prioritere knappe ressurser mot de mest kritiske risikoene som truer deres måloppnåelse. De som evner å jobbe proaktivt, fremfor å rydde opp i etterkant, er de som lykkes, sier Kine.

Kompetanse, mangfold og vekst

For Kine er kompetanse, mangfold og vekst viktige årsaker til at hun valgte KPMG.

– Jeg ønsker å jobbe med de beste og jeg oppfatter KPMG å være et framoverlent selskap som både ansetter og utvikler sterk fagkompetanse. Jeg ser på KPMG som ledende med solide fagligmiljøer, både innen GRC, men også innen digital rådgivning og teknologi, noe som er en forutsetning for å lykkes med GRC i fremtiden. GRC er en avdeling i sterk vekst med gode utviklingsmuligheter. Jeg synes det er utrolig spennenende og motiverende å få være med å videreutvikle et team innenfor et område som jeg brenner for, sier Kine.

– Jeg oppfatter at KPMG satser på mangfold i kompetanse og har et meget internasjonalt arbeidsmiljø, noe som jeg mener er viktig for å lykkes. Mangfold gir bredere perspektiv og øker forståelsen av kunders utfordringer og behov, samtidig som det sikrer de beste løsningene, avslutter Kine.

Om Kine Kjærnet

Kine Kjærnet har en Master of Arts Honors, International Business fra University of Edinburgh, samt er statsautorisert revisor med master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Hun startet sin karriere som revisor i Deloitte og fortsatte deretter som rådgiver i Risk Advisory hvor hun blant annet jobbet med SOX, internkontroll, compliance og internrevisjon. Fra oktober 2016 til desember 2017 arbeidet hun for Norges Bank Real Estate Management i London hvor teamet etablerte og bygget opp en funksjon for operasjonell risikostyring, internkontroll, compliance og sikkerhet. I 2018 kom hun tilbake til Deloitte, først i London og senere i Oslo.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today