Vi har lagt bak oss en måned som ingen har opplevd maken til. Fra «business as usual» i starten av mars, opplever Norge ved inngangen til påsken et nedstengt samfunn og et næringsliv i stabilt sideleie. Samtidig har myndighetene både iverksatt og varslet massive tiltak for å hjelpe, både enkeltindivider og virksomheter.

Hvor lenge vil dette vare og hva blir effektene på kort og lang sikt? Hva må vi tenke på når vi nå skal kommunisere med markedet og kanskje avlegge delårsrapporter i dagens koronasituasjon?

Se opptak av webinaret 'Delårsrapportering i krisetider', og last ned presentasjonen.