Cybertrusler i krisetider

Aktivitetsnivået blant trusselaktører har økt etter utbruddet av COVID-19 og sikkerhetsmyndigheter rapporterer om en økning i antall cyberangrep.

Aktivitetsnivået blant trusselaktører har økt etter utbruddet av COVID-19.