COVID-19: Hvilke konsekvenser får dette for regnskapsrapporteringen i første kvartal 2020?

Myndighetene har tatt strenge skritt for å begrense og/eller forsinke spredningen av COVID-19.

Myndighetene har tatt strenge skritt for å begrense spredningen av COVID-19.

Myndighetene har tatt strenge skritt for å begrense og/eller forsinke spredningen av COVID-19. I tillegg har oljeprisen falt dramatisk som forverrer situasjonen for mange bransjer.

Resultatet av tiltakene og endrede rammebetingelser er betydelig forstyrrelse av driften og økt økonomisk usikkerhet for mange foretak. Verdier på eiendeler og valutakurser blir mer volatile, og vi ser en markert nedgang i risikofrie renter i utviklede økonomier.

Disse hendelsene og betingelsene skaper en grad av usikkerhet og risiko som børsnoterte selskaper kanskje ikke har opplevd før, og kan føre til betydelige utfordringer ved rapportering av finansiell informasjon til markedet. Denne veiledningen fokuserer på de potensielle konsekvensene for finansiell rapportering ved rapportering av første kvartal pr 31. mars 2020. Veiledningen gir ikke en uttømmende oversikt, og det er viktig å vurdere effektene fra case til case ettersom effekten kan være vidt forskjellig fra foretak til foretak.

Les mer og last ned vår veileder nedenfor.