Tiltak på lengre sikt

Slik kan virksomheten jobbe for å bli mer motstandsdyktig.

Slik kan virksomheten jobbe for å bli mer motstandsdyktig.

I tilegg til umiddelbare tiltak bør virksomheter analysere egen evne til å navigere i kriser, og gjennomgå ulike tiltak for å blir mer motstandsdyktige i fremtiden.

Scenarioplanlegging

 • Organisasjoner bør vurdere å ta i bruk scenarioplanlegging når de utvikler og implementerer forbedret praksis for risikohåndtering. Scenarieplanlegging kan tilby nye muligheter i arbeidet med å utvikle forebyggende handlingsplaner. 
 • Med utgangspunkt i ulike scenarier kan virksomheter skaffe et helhetlig bilde og foreta effektive avveininger rundt spørsmål som; hvor stort lager bør vi ha, hvor skal det være lokalisert, hvordan skal vi balansere kostnaden ved lagerhold mot kostnaden ved å ikke kunne møte kundebehov. Ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og automatisering kan disse scenariene bidra til gode beslutninger, utover å bare forutsi utviklingen.
 • Gjennom å analysere tidligere hendelser og forestille seg framtidige trusler kan organisasjonen identifisere strategisk viktige leveranser som står i fare for å bli kritiske i en krisesituasjon. Det viktigste av alt er å skaffe innsikt om når den interne kapasiteten for å håndtere kriser blir utilstrekkelig.

Håndtering av leverandørrisiko

 • Sanntidsdata for leverandørsiden, for eksempel advarsler om systemytelse og geopolitiske hendelser, hjelper til å håndtere ytelse og problemløsning. 
 • Når en advarsel kommer bør organisasjoner sette i gang proaktive tiltak for å oppdage ytterligere nivåer som kan eksponeres. Kontakt leverandører utenfor de rammede regionene for å identifisere oppstrøms forsyningsavhengigheten innefor deres leverandørkjeder. 
 • Videre kan virksomheter dra nytte av å balanserer tilbud og etterspørsel. Arbeid med interne interessenter så vel som viktige leverandører for å komme overens om logistikkrelaterte kostnader og nødvendig bufferlager, for å på den måten minske plutselige prisøkninger ved en krise.

Ende- til ende-håndtering av verdikjeden

 • Med en økende overgang til e-handel må organisasjoner sikre at interne leveransekjeder og leveransemekanismer kan klare etterspørselen og levere høyeste kvalitet til kunden.
 • Dette kan oppnås med ende-til-ende-håndtering av verdikjeden, samtidig som man internt i organisasjonen styrker evnen til å forutse konsumentadferd, spesielt i usikre tider.

Mikroleverandørkjeder

 • Historisk har fokus i en verdikjedegjennomgang vært å redusere kostnader. Det har skapt store, integrerte, globale nettverk og outsourcing av produksjon til vekstøkonomier. Effekter av pandemier og økende handelsspenninger tvinger organisasjoner til å spørre seg om dette er rett modell for framtiden.
 • Et alternativt til dette kan for mange virksomheter være å dra nytte av overgang til mikrokjeder: Micro supply chain. Disse verdikjedene er begrensede, agile ”minidriftsmodeller” med fleksible kontrakter og produksjon nærmere innkjøpsstedet. På denne måten kan deres meget fleksible, desentralieserte natur og evne til å forandre produksjon og leveranse kunne utnyttes for å skalere og innføre nye produkter med kort varsel.
 • I tillegg til pandemier er mikrokjeder også mindre sårbare for andre makrofenomener som fluktuerende renter og valutakurser, forandring av skattesystem, handelstoll og kvoter.

Leverandørrelasjoner

 • For bedrifter med utstrakt handel med virksomheter basert i Kina er det urealistisk å forlate det kinesiske markedet helt på grunn av omfatning og kvalitet i eksisterende leverandørers økosystem.
 • Bruk krisen til å bygge og vedlikeholde relasjoner, og skap et fundament basert på tillit og åpenhet som kan lede til bedre samarbeidsrelasjoner med viktige leverandører. Delt innsikt i partnerskapets mål, motivasjoner og begrensninger kan bygge organisatorisk motstandskraft.

Tekniske oppgraderinger

 • Virksomheter bør gjennomgå hvordan ansatte samarbeider seg i mellom og med kunder – på kontoret, regionalt og globalt. 
 • Gjennom å investere i intern opplæring og utvikling kan virksomheter bli bedre på hvordan blant annet skybaserte verktøy kan utnyttes effektivt. Det bidrar til å sikre at arbeidsgrupper er bedre rustet for å arbeide på distanse og fortsatt ta vare på sine kunder – ikke bare i krisetid, men også når måten vi jobber på vil fortsette å endres framover.

Cybersikkerhet

 • Ved hjelp av blant annet phishing (e-post som sendes ut for å skade mottakers IT-systemer) vil kriminelle forsøke å dra nytte av koronavirusutbruddet. Med denne metoden kan de installere skadelig programvare og stjele sensitiv informasjon.
 • I disse tider finns det også kriminelle som utgir seg for å være WHO. Vær oppmerksom på dette og les mer på WHOs nettsider.