Skatteetaten endrer regler om tvangsmulkt for næringsdrivende

Skatteetaten innfører midlertidig stopp i bruk av tvangsmulkt for næringsdrivende som en følge av koronaviruset.

Skatteetaten innfører midlertidig stopp i bruk av tvangsmulkt for næringsdrivende.

Koronaviruset påvirker hele samfunnet, både privatpersoner og næringslivet. Skatteetaten erkjenner i en pressemelding av 25. mars 2020 at koronakrisen vanskeliggjør vanlig overholdelse av rapporterings- og innleveringsfrister for mange bedrifter. Som et ledd i å tilrettelegge situasjonen for næringslivet er tvangsmulkt ved for sen innlevering og rapportering stoppet midlertidig ved for sen:

Rapportering i a-ordningen

Dette innebærer at det ikke ilegges tvangsmulkt for den rapportering som skulle ha vært gjort 5. mars 2020. Neste rapporteringsfrist er 5. april 2020 og for denne fristen vil det fortsatt bli ilagt tvangsmulkt dersom den leveres for sent.

Levering av mva-melding

Skatteetaten vil ikke sanksjonere dersom mva.- meldingen leveres for sent. Foreløpig gjelder dette for meldinger som skal leveres med forfall fra mars til og med 10. juni 2020, dvs. ved levering av 1. og 2. termin. Det blir heller ikke tvangsmulkt for de som skal levere en gang i året, dvs. 10. mars 2020 og årsoppgave for primærnæring med frist 14. april.

Levering av skattemelding for personlig næringsdrivende og for aksjeselskap

Tvangsmulkt for sen levering av skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap er midlertidig stoppet. Dette innebærer at den ordinære mulkten på et halvt rettsgebyr per dag (kr. 586,-) begrenset til maksbeløp på kr. 58 600,-, ikke ilegges ved for sen innlevering av skattemelding.

På generell basis ber skatteetaten likevel om at man gjør sitt beste for å overholde de ordinære frister da det er viktig å få inn informasjonen. Særlig gjelder dette a-meldinger da NAV benytter seg av opplysninger i a-meldingen for å behandle krav om sykepenger og dagpenger.