close
Share with your friends

Regjeringen varsler nye tiltak for å støtte næringslivet vedrørende indirekte beskatning

Nye tiltak for næringsliv vedr. indirekte beskatning

Regjeringen har i dag lagt frem et nytt utkast til vedtak om endring av stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2020, som skal gi støtte til et presset næringsliv vedrørende indirekte beskatning. Tiltakene er tidligere varslet og gjelder utsettelse og lettelser.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

*Artikkelen er oppdatert 01.04.2020.
 
  • Redusert lav merverdiavgiftssats (vedtatt, 01.04.2020)
    Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres til 6 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent.
  • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin 2020 utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

Den lave satsen på 12 % omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Lav sats innebærer at avgiftssubjektet etter gjeldende regler skal beregne 12 % merverdiavgift ved omsetning, samtidig som det gis fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten som normalt gjør 25 %. Finansdepartementet foreslår at endringen trer i kraft 1. april 2020 og skal vare til og med 31. oktober.

Skattemelding for merverdiavgift for første alminnelige skattleggingsperiode (januar og februar 2020) skal leveres 10. april 2020, og forfaller til betaling 14. april 2020 som er første virkedag etter fristen for levering av skattemeldingen. Regjeringen foreslår å følge opp Stortingets vedtak ved å utsette fristen for å betale merverdiavgift for første alminnelige skattleggingsperiode i 2020 til 10. juni 2020.

Det foreslås ingen endringer i reglene om når skattemelding for merverdiavgift skal leveres eller i omfanget av opplysningsplikten. Departementet foreslår heller ingen endringer for avgiftssubjekt som har avvikende skattleggingsperiode.

Tolletaten opplyser om at godstransporten går som normalt og ingen grenser er stengt for dette. Det opplyst at all transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

For mer informasjon, besøk Tolletaten sine nettsider her.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today