close
Share with your friends

Pure Consulting blir til KPMG Pure Sustainability

Pure Consulting blir til KPMG Pure Sustainability

Et av landets sterkeste fagmiljøer innen bærekraft, Pure Consulting med Stine Lise Hattestad Bratsberg i spissen, blir en del av KPMG. Den nye satsningen KPMG Pure Sustainability har som ambisjon å bidra til raskere omstilling i næringslivet for å løse viktige samfunnsutfordringer og bidra til at vi når FNs bærekraftsmål.

1000
Rune Skjelvan

Partner / leder Advisory

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Pure Consulting er et faglig sterkt rådgivningsmiljø med lang erfaring og unik forståelse for hvordan strategier for bærekraft skal gjøres levende, relevante og forretningsnære. Selskapet har spesialisert seg på̊ å omsette bærekraft til konkurransekraft og ved hjelp av strategisk og kommersiell innsikt, setter de kundens behov i sentrum og bistår sine oppdragsgivere med å integrere bærekraft som en naturlig del av sine forretningsstrategier for framtiden.

Rune Skjelvan, Stine Lise Hattestad Bratsberg og Kia Luise Klavenes.

Rune Skjelvan, partner og leder for KPMGs rådgivningstjenester sammen med Kia Luise Klavenes og Stine Lise Hattestad Bratsberg fra Pure Consulting, nå KPMG Pure Sustainability.

Behov for å skalere

I mer enn 10 år har Pure bistått kunder med bærekraftrådgivning og de har mange gode eksempler på at bærekraft posisjonerer selskapet for økt verdiskapning, bidrar til innovasjon og fremtidsrettet vekst, samt skaper engasjement og attraktivitet hos både kunder, ansatte og leverandører.

Nå så konsulentmiljøet behov for å skalere opp, møte økt etterspørsel etter bærekraftsrådgivning og gjennom dette bidra til nødvendig omstilling i norsk næringsliv. Løsningen ble å bli en del av et større tverrfaglig kompetansehus som gjør at selskapet får et bredere nedslagsfelt, får tilgang på komplementerende ekspertise og større mulighet til å få bærekraft inn i kjernevirksomheten hos norske og nordiske selskaper.

– Jeg etablerte Pure Consulting med kun én motivasjon; å gjøre bærekraft levende og lønnsomt. Det er 10 år siden Pure ble etablert og nå er det 10 år til FNs bærekraftsmål skal nås, vi må få opp farten, vi må påvirke flere og vi må ha mer spisskompetanse på mange ulike fagområder for å lykkes, sier Stine Lise Hattestad Bratsberg, daglig leder i Pure.

Bærekraft i alt

– KPMG har jobbet med bærekraft i over 20 år og har bistått mange av Norges største børsnoterte selskaper med deres bærekraftsrapportering og verifisering. Vi er ser at bærekraft er i ferd med å bli gjennomgripende i all alle deler av våre kunders forretningsvirksomhet og avgjørende når de skal ruste seg for fremtiden. Vi gjør nå bærekraftsrådgivning til en integrert del av vårt tjenestetilbud og med Pure på laget har vi ambisjoner om å sette fart på – og endre – hvordan det jobbes med bærekraft i forretningsutvikling og virksomhetsstyring i norske selskaper, sier Rune Skjelvan, leder for KPMGs rådgivningsdel.

– Vi ser at KPMG mener alvor med sin satsing på bærekraft, ikke bare som i en egen avdeling hvor man kan kjøpe tilleggstjenester, men som fagkompetanse som inkluderes i øvrig rådgivning. De har sett at nå er tiden inne. Og det er det som gjør at vi i Pure har tro på at denne integrasjonen er riktig og at KPMG er den rette partneren for oss, sier Kia Luise Klavenes som er partner og medeier i Pure.

– KPMG har forstått det mange andre fortsatt ikke ser; bærekraft er ikke lenger noe som kan leve ved siden av andre prosesser, det være seg ledelse, risikostyring, finans eller verdikjede. Det må være en del av kjernen i selskapet. Bærekraft er ikke et mål i seg selv, det er fremtiden, sier Klavenes.

Sammen ser de frem til å ta med seg et dyktig team med rådgivere inn i KPMG.

– Det blir spennende og sikkert utfordrende også, men vi har valgt KPMG fordi vi tror de har et godt støtteapparat og ikke minst et markedspotensial som vi kan utvikle oss videre med og få opp farten sammen med, avslutter Hattestad Bratsberg.

Om Pure:

Pure Consulting startet sin virksomhet i 2010 og har i dag 7 dedikerte rådgivere som brenner for bærekraft. Selskapet bistår kunder i strategiprosesser hvor de benytter et egenutviklet metodeverktøy. I tillegg til enkeltstående prosjekter hvor de gir strategisk rådgivning, forankring og formidling av bærekraftfaget og bistår med innovasjon og konseptutviklingskompetanse. Pure har oppdragsgivere innen mange sektorer alt fra marinsektor og havbruksnæringen til finans, mobilitet og kommuner – i tillegg til nordisk og internasjonal varehandel. Pure legger vekt på å være dynamiske og tett på kundene og har et stort nettverk av samarbeidspartnere, både fra akademia, næringsliv, organisasjoner og det offentlige.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today