close
Share with your friends

Prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet knyttet til SAF-T og COVID-19

Skattedirektoratet har fått spørsmål om hvordan Skatteetaten vil forholde seg til bokføringspliktige virksomheter som ikke rekker fristen for SAF-T.

Hvordan vil skattetaten forholde seg til bokføringspliktige som ikke rekker SAF-T-fristen.

Fra 1. januar 2020, skal alle bokføringspliktige virksomheter være i stand til å kunne eksportere sine bokførte opplysninger på standard dataformat (SAF-T regnskap) via Altinn på forespørsel fra skattemyndighetene ved ettersyn eller kontroll, jf. bokføringsforskriften § 7-8.

For merverdiavgiftspliktige virksomheter er første tidspunkt for når Skatteetaten kan be om en SAF-T regnskapsfil ved en kontroll, 10. april 2020.  

I prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet av 20. mars 2020 kaster Skattedirektoratet lys over hvordan Skatteetaten vil forholde seg til bokføringspliktige virksomheter som grunnet COVID-19 pandemien ikke rekker å bli klare til å produsere en SAF-T regnskapsfil innen 10. april 2020. Det uttales blant annet;

Som følge av dagens situasjon med pandemien har mange virksomheter fått umiddelbare produksjons- og kapasitetsproblemer, noe som følgelig kan ha stor innvirkning i en sluttinnspurt på et stort teknisk arbeid som eksempelvis SAF-T regnskap tilpasning og programmering. Skyldes forsinkelsen uforutsette kapasitetsproblemer grunnet COVID-19 pandemien, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon etter bokføringsforskriften § 7-8 tredje ledd. Det forutsettes at arbeidet med SAF-T regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig.

Vi tolker denne prinsipputtalelsen som at Skatteetaten fortsatt vil etterspørre SAF-T regnskapsfiler med virkning fra 1. termin 2020 (i tillegg til senere terminer), men at bedrifter kan få unntak å levere inn disse hvis bedriften er rammet av umiddelbare kapasitetsproblemer grunnet COVID-19 og som gjør at det ikke er mulig å ferdigstille SAF-T regnskaps filen innen tidsfristen. Vi forstår uttalelsen dithen at unntaket fra å søke om dispensasjon kun gjelder dersom forsinkelsen skyldes uforutsette kapasitetsproblemer på grunn av COVID-19.

Link til uttalelsen.