close
Share with your friends

KPMG Law advokatfirma anerkjennes i Chambers Europe 2020

KPMG Law advokatfirma anerkjennes i Chambers Europe

KPMG Law er igjen anerkjent som en av Norges ledende skatterådgivere.

1000

Relatert innhold

Chambers Europe 2020

Firmaet er særlig kjent for robust skatterådgivning med betydelig ekspertise når det gjelder transaksjons- og rådgivningstjenester for både personer og bedrifter.

Advokatfirmaets betydelige kompetanse innen due diligence, generell rådgivning, skatteplanlegging og strukturering, internprising og merverdiavgift, i tillegg til solid prosedyreerfaring fremheves. Det nevnes også at firmaet har klienter innen et vidt spekter av næringer, blant annet innen energi, telekommunikasjon og finans.

Chambers rangeringer er blant annet basert på intervjuer med klienter og fra disse gjengis advokatfirmaets styrker som: "…good at combining academic knowledge of taxation issues with commercial understanding," og "…delivery is always on time and proactive, and often gives us more than we asked for; the team can be recommended for providing advice within tight deadlines."

En kunde beskriver advokatfirmaet som en rådgiver som gir råd som er "responsive, transparent, accurate and weighted appropriately with regard to risk." 

To av KPMG Laws advokater trekkes frem som ledende i årets kartlegging:

Anders Liland rådgir en rekke klienter innen olje og gass, offshore og farmasøytisk sektor om skattetvister og rådgivende spørsmål. Kunder trekker særlig frem hans praktisk tilnærming til spørsmål og evne til å forstå deres virksomhet.  

Thor Leegaard blir regelmessig benyttet av investorer og finansinstitusjoner for råd om skattespørsmål og gir ofte råd om problemstillinger knyttet til grensekryssende internprising og skattestrukturer. Kommentarer i markedet bemerker at han er "veldig erfaren innen internasjonal skattestrukturering, sannsynligvis en av de beste."

KPMGs rangering i Chambers Europe Guide 2020

Om Chambers Guide Europe

Chambers & partners utgir den anerkjente publikasjonen Chambers Europe Guide som inneholder oversikter og rangeringer av advokater og advokatfirmaer i Europa. Selskapets mer enn 200 analytikere vurderer og rangerer advokater i ulike fagkategorier basert på tilbakemeldinger fra kunder og andre i bransjen, samt vurdering av konkrete klientoppdrag.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today