close
Share with your friends

Endringer i regler for omsorgs- og sykepenger og kompensasjon ved permittering

Permittering: endrer regler for omsorgs-, og sykepenger

Regjeringen har de siste 3 dagene kommet med nye tiltak som skal gi støtte til et presset næringsliv og økonomisk lettelse til ansatte. Tiltakene omfatter endringer i permitteringsreglene, sykelønnsordningen og for utbetaling av omsorgspenger. I korthet innebærer dette at:

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

  • Arbeidstaker sikres full lønn inntil 6G* i minimum 20 dager fra permittering. Staten tar regningen fra dag 3 til dag 20. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetaling skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 
  • Etter dag 20 i permitteringstiden, skal regjeringen innføre en ordning som sikrer arbeidstaker minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget oppad begrenset til 3G og 62.4% prosent av dagpengegrunnlaget inntil 6G. Endringene trer i kraft umiddelbart. 
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G.
  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager. 
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter opp til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet 
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.
     

*Folketrygdens grunnbeløp er kr 99 858.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today