Risikokartlegging, strategisk respons og din kontantstrøm

COVID-19 treffer samfunnet hardere enn først antatt. KPMG jobber kontinuerlig med tre scenarioer for hvordan det norske samfunnet vil bli rammet.

Vi jobber kontinuerlig med tre scenarioer for hvordan det norske samfunnet vil bli rammet.

COVID-19 treffer det norske samfunnet både hardere og bredere enn først antatt. KPMG jobber derfor, basert på Folkehelseinstituttet og WHO sine anbefalinger, kontinuerlig med tre scenarioer for hvordan det norske samfunnet vil bli rammet.

Norske selskaper er i liten grad forberedt på alt fra hvordan løse en vedvarende situasjon med hjemmekontor til det mer fundamentale som å sikre verdikjede og bunnlinje. Vi støtter derfor nå våre kunder med scenarioplanlegging - hvor vi sammen kartlegger risikoer og utarbeider strategiske responser på kort, medium og lang sikt, avhengig av hvilke scenarioer som inntreffer. Resultatet av en slik analyse vil hjelpe våre kunder å prioritere tiltak som må iverksettes for å sikre likviditet og mest mulig stabil drift.

KPMGs rammeverk for scenarioplanlegging består av 5 steg:

  1. Benytte eksisterende eller utvikle ny cash flow-modell.
  2. Basert på "KPMGs COVID-19 Scenarios" utvikle industri og selskapsspesifikke implikasjoner på kort (0-2 måneder), medium (3-6 måneder) og lang sikt (6-12 måneder).
  3. Estimere implikasjoner på cash flow kommende 12 måneder for hvert av de 3 scenariene.
  4. Identifisere og prioritere initiativer for å forbedre cash flow med fokus på umiddelbar effekt.
  5. Implementere prioriterte initiativ.

Tjenesten kan også tilpasses våre revisjonskunder og mindre virksomheter. Ønsker du å vite mer om denne tjenesten, ta kontakt.