close
Share with your friends

VAT on E-commerce - VOEC

VAT on E-commerce - VOEC

VAT on E-commerce (VOEC) from 1 April 2020 – Guidelines on how to comply with the Norwegian VOEC scheme for low value import.

1000

Contact:

Relatert innhold

Den nye VOEC-ordningen (VAT On E-Commerce) gjelder varekjøp fra 1. april 2020.

The new VOEC regime (VAT On E-Commerce) will be in force from 1 April 2020.
Utenlandske tilbydere av varer med lav verdi må beregne og betale MVA på B2C-salg til Norge (næringsdrivende til forbruker).

Foreign suppliers of low value goods must calculate and collect VAT on their B2C sales to Norway (business to consumer).

Ordningen gjelder for virksomheter og markedsplasser som selger varer med lav verdi – det vil si varer med en verdi under 3000 kroner til forbrukere i Norge.

VOEC relates to businesses and marketplaces that sell low value goods – goods with value below NOK 3,000 – to consumers in Norway.

Ordningen ikke gjelder for varer med en verdi på eller over 3000 kroner, næringsmidler eller varer som er særavgiftspliktige eller restriksjonsbelagte. For slike varer vil merverdiavgift, særavgifter og toll bli krevd inn ved grensen.

VOEC cannot be used for goods with value at or above NOK 3,000, foodstuffs, restricted goods, and goods subject to excise duties. These goods will be subject to border collection of VAT, excise duties and customs duties.

Vær oppmerksom på at 3000-kronersgrensen for VOEC-ordningen gjelder per vare – ikke per faktura eller transaksjon. Det er verdien av varen på kjøpstidspunktet som er avgjørende. Tilleggskostnader og gebyrer – for eksempel frakt- og forsikringskostnader – skal ikke tas med ved beregning av om salget er innenfor 3000-kronersgrensen (men skal inkluderes ved beregning av MVA).

Please note that the NOK 3,000 threshold of the VOEC scheme applies per item – not per invoice or transaction. The value of the item at “point of sale” is decisive. Additional costs and fees – e.g. shipping and insurance costs – are excluded when determining if the sale is within the NOK 3,000 threshold (but to be included when calculating the VAT).

Sendingene til norske forbrukere skal merkes med et VOEC-identifikasjonsnummer.

Mark the consignments to Norwegian consumers with a VOEC identification no.

Transportøren må sikre at VOEC-informasjonen er tilgjengelig for norske tollmyndigheter, helst som elektronisk forhåndsvarsel, alternativt – senest når varene ankommer grensen.

The transporters must make sure that the VOEC-information is available to the Customs, preferably in a pre-notification in digital form, alternatively – at the latest – upon presentation of the goods at the border.

MVA må rapporteres og betales hvert kvartal til norske skattemyndigheter.

For å avgjøre om en leveranse er MVA-pliktig skal verdien av varen beregnes på kjøpstidspunktet. Hvis den aktuelle varen selges i en fremmed valuta, må leverandøren regne om den utenlandske valutaen til norske kroner på kjøpstidspunktet.

VAT must be reported and paid quarterly to the Norwegian Tax Authorities.

To determine whether VAT applies to a supply, the value of the good shall be measured at the point of sale. If the good in question is listed in foreign currency, the supplier must convert the foreign currency amount to NOK at the point of sale.

For mer informasjon om ordningen kan du også kontakte oss i KPMG LAW Advokatfirma AS: For more information about VOEC, you can also contact us in KPMG LAW Lawfirm:

Director Kjerstin Ongre,
Head of Trade & Customs, Norge
kjerstin.ongre@kpmg.no

Partner Oddgeir Kjørsvik
Head of Indirect Tax, Norge
oddgeir.kjorsvik@kpmg.no

Director Kjerstin Ongre,
Head of Trade & Customs, Norway
kjerstin.ongre@kpmg.no

Partner Oddgeir Kjørsvik
Head of Indirect Tax, Norway
oddgeir.kjorsvik@kpmg.no

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today