close
Share with your friends

KPMG styrker laget med juridisk ekspert på finansregulatoriske forhold

KPMG styrker laget med finansregulatorisk ekspert

KPMG har ansatt advokat og seksjonssjef Gry Evensen Skallerud fra Finanstilsynet. Med en unik kombinasjon av juridisk kompetanse og operasjonell forretningsmessig forståelse, styrker hun avdelingen ‘Regulatory Services’ og bidrar til å gjøre KPMG enda bedre rustet til å bistå norsk finansnæring med transformasjon som følger av regulatoriske endringer.

1000

Kontaktperson:

Johan Røthe

Partner | Head of Regulatory Services

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Gry Skallerud

Gry blir del av et sterkt team i KPMG med mange dyktige fageksperter med bred og variert bakgrunn knyttet til den regulatoriske utviklingen i finansnæringen. Leder for avdelingen, Johan Røthe, er opptatt av å skape et tverrfaglig team som har fokus på å være solide rådgivere som bistår kundene med både juridiske og operasjonelle råd om hvordan nytt eller endret regelverk kan bidra til å skape verdi.

– Jeg har fulgt Gry i lengre tid og ønsket å få henne til KPMG. Gry er en av svært få i Norge som har den unike kombinasjonen av tung juridisk kompetanse og operasjonell forretningsforståelse.
Kompetanse om tolkning av regelverk og evne til hensiktsmessig operasjonalisering er avgjørende når vi hjelper våre kunder med etterlevelse av regulatoriske krav eller å skape en effektiv compliance-funksjon for deres virksomhet, sier Johan.

Reguleringer for finansnæringen blir stadig mer omfattende, detaljert og endres hyppigere. Dette innebærer betydelige endringer for norske finansforetak. Det forventes en økende grad av gjennomføring av europeisk regulering i norsk rett og flere av KPMGs kunder kommenterer både kompleksiteten og detaljgraden i de nye kravene.

– Gry har lang erfaring og inngående kunnskap om hvordan regelverksprosesser foregår, både i EU og i Norge. Hun har også god kjennskap til hvordan regelverksstrukturen i EU er bygget opp, og hvordan de ulike formene for regulering gjennomføres og følges opp i norsk rett og fra tilsynsmyndigheten. Det er krevende for norske finansforetak å holde seg oppdatert, både på gjeldende regelverk og på det som kommer, og ikke minst forstå hvordan det treffer virksomheten og hvilke muligheter og utfordringer det gir. For ikke å strupe en velfungerende sektor, blir det viktig å fokusere på proporsjonalitet både for finansforetak og tilsynsmyndigheter, sier Johan.

Brenner for verdiskapende compliance-funksjoner

Gry motiveres av å kombinere den juridiske siden med det praktiske. Det var også grunnen til at hun valgte KPMG fremfor et mer tradisjonelt advokatfirma når turen skulle gå videre fra Finanstilsynet. Som advokat har hun mulighet til å kombinere operasjonell og juridisk rådgivning, og er dermed godt rustet til å bistå kunder på en helthetlig måte. Forbruker- og investorbeskyttelse er sentralt i regelverksutviklingen og adferd og foretakskultur vil være i fokus for foretakene. Gry har god innsikt i markedspraksis og hva som forventes av etterlevelse for finansforetakene i Norge.

– Finansnæringen er en gjennomregulert bransje og tillit fra både markedet og myndigheter er helt avgjørende for at selskapet skal lykkes. Jeg brenner for å hjelpe compliance-funksjonen å skape verdi, og jeg tror at de foretakene som plasserer compliance i kjernen av virksomheten vil være ledende fremover. Ser man på compliance kun som en kontroll- og etterlevelsesfunksjon, mister man muligheten til bruke tillitskapital strategisk i forretningsutviklingen, sier Gry.

Hun ser frem til å være med å videreutvikle et sterkt team av regulatoriske rådgivere i KPMG som drar fordel av å være en del av et stort og kompetent nettverk av KPMG-selskaper som er tilstede i de fleste land og har sterke lokale fagavdelinger knyttet til regulatoriske endringer for bank og finans. Gry starter i KPMG 25. februar.

Om Gry Evensen Skallerud

Gry har arbeidet i Finanstilsynet siden 2008, først som spesialrådgiver innen børs- og verdipapirrett og sist som seksjonssjef for seksjon for verdipapirforetak i avdelingen for Markedstilsyn. Før Finanstilsynet arbeidet hun som seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet og dommerfullmektig i Tønsberg tingrett. Gry er utdannet Cand.jur fra Universitetet i Bergen og har advokatbevilling fra 2007.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today