Verden på randen; globale risikoer i 2020

Verden på randen; globale risikoer i 2020

For første gang topper amerikansk innenrikspolitikk Eurasia Groups årlige analyse av globale risikoer. Basert på en forventning om et forgiftet presidentvalg, der en president stilt for riksrett stiller til gjenvalg og hvor utenlandske aktører som Russland sannsynligvis vil blande seg inn, havner USA på en lite flatterende førsteplass. Utfallet av presidentvalgkampanjen og selve valget vil bli omstridt. Kort sagt forventer eksperter at 2020 blir det mest bekymringsfulle året i amerikansk politikk på flere generasjoner.

1000

Kontaktperson

Agathe L'Homme

Manager / Head of Geopolitics

KPMG in Norway

E-post

KPMGs globale alliansepartner, Eurasia Group, lanserer i begynnelsen av januar sin årlige Top Risks-rapport, som tar for seg globale geopolitiske risikoer. Verden har de siste 10 årene blitt vant til økende spenninger, men Eurasia Group hevder at vi nå står ved et vendepunkt.

Rapporten kommer ut samtidig som frykten for en krig mellom USA og Iran øker, men Eurasia Group er ennå mer bekymret for forholdet mellom USA og Kina. Relasjonen mellom stormaktene er forventet å forverres ytterligere (risiko 3), spesielt ettersom landene mest sannsynlig går hver sin vei på teknologisiden.

Eurasias Groups topp 10 globale risikoer i 2020:

 1. Rigget: Hvem styrer USA? Amerikansk innenrikspolitikk har aldri før toppet listen, men i år stresstestes amerikanske institusjoner på en måte vi ikke har opplevd tidligere.
 2. Frakobling: Kina ønsker å gjøre seg uavhengig av amerikansk teknologi og president Jinping har uttalt at Kina nå legger ut på en ny «lang marsj» med mål om å ta grep om internasjonal teknologi, handel og finansiell arkitektur. Eurasia Group mener at dette får tilsvarende effekt på globaliseringen som murens fall har hatt.
 3. USA og Kina: Forholdet mellom Kina og USA preges av uforsonlighet og leder til økt spenning og kamp om nasjonal sikkerhet, innflytelse og verdier.
 4. Multinasjonale selskaper får det tyngre: Nasjonalstater hegner i større grad om sine egne lover og regler, og gjør med det internasjonal forretningsvirksomhet mer komplisert.
 5. India blir Modi-fisert: Statsminister Narenda Modi har brukt tid på kontroversielle sosiale reformer og fokusert mindre på økonomisk politikk. Dette får effekt i 2020, med ustabilitet internt og overfor omverdenen og betydelig lavere økonomisk vekst.
 6. Europeisk geopolitikk: Europa har de siste årene vært uvillige eller ikke kapable til å vise uenighet med eller utfordre USA og Kina. Dette er i ferd med å endre seg.
 7. Klimaendringenes politikk vs. økonomi: Klimaendringene vil i økende grad stille virksomheter overfor valget mellom kortsiktig bunnlinjegevinst og langsiktig forpliktelse til utslippsreduksjoner.
 8. Shia Crescendo: Amerikansk politikk overfor de shiamuslimske landene i Midtøsten har feilet. Det åpner for regional ustabilitet.
 9. Latin-amerikansk misnøye: Befolkningens misnøye med avtagende vekst, korrupsjon og lav kvalitet på offentlige tjenester innebærer fortsatt politisk ustabilitet i Latin-Amerika.
 10. Tyrkia: President Recep Tayyip Erdogan opplever politisk tilbakegang. Historien har vist at Erdogan ser angrep som det beste forsvar og han vil bruke sterke virkemidler overfor befolkningen om han føler seg truet.
   

Avledningsmanøvre:

 1. «Axis of evil»-konflikter: De nye «Axis of evil»-landene Iran, Nord-Korea, Venezuela og Syria vil høyst sannsynlig ikke være åsted for aktive konflikter i 2020 – på tross av overskriftene. Iran utgjør den største trusselen, men verken Trump eller Teheran ønsker krig.
 2. Populisme i vesten: Verdens avanserte økonomier, Japan, USA og Europa, er godt rustet for å stå i mot populismen i 2020. 
 3. Brexit: Boris Johnsons og det konservative partiets seier i siste valg og et historisk tap for Jeremy Corbins Labour Party gir Storbritannia et sårt tiltrengt avbrekk fra Brexit-bråket.
   

Les mer om Eurasia Groups Topp 10 risikoer i 2020

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.