Hva bør ligge på styrets agenda for 2020?

Hva bør ligge på styrets agenda for 2020?

Prioritering er viktig ved fastsettelse av styrets agenda. I 2020 vil det være viktig å sikre fokus på det som sikrer at virksomheten er riktig posisjonert mot de største utfordringer som kommer, forteller Thore Kleppen, KPMG Audit Committee Institute. I denne artikkelen peker vi på de forhold som vår kontakt med ledende styrer vil være sentrale i så måte.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Mennesker ved et bord

I lys av de viktige utfordringene vi står overfor peker vi på punkter som styrene bør ta i betraktning når de vurderer sine agendaer for 2020. Disse er basert på den innsikten som vårt arbeid og diskusjoner med næringslivsledere  har gitt oss

 • Styrets tilnærming til de geopolitiske utfordringer med konsekvens for næringslivet – strategi og risiko
 • Styrets tilnærming til ny og disruptiv teknologi
 • Styrets håndtering av endrede samfunnsmessige forventninger
 • Vårt styre – mangfold i sammensetning – slik at det reflekterer det samfunn vi lever i
 • Bedriftskultur – erfaringsvis ser vi at når virksomheter kommer i kriser, så krever det endringer i kultur
 • Tilnærming til informasjonsstyring – enten det er Cyber, GDPS eller annen data governance
 • Talentutvikling-  en utfordringer som ledere verden over har som topp 5 som utfordringer som hindrer vekst, omstilling og utvikling
 • Respons til krise – hvor godt forberedt er vi?
 • Klima og miljø – hva er vår respons på utfordring nr1 for et flertall av styrer
 • Lederavlønning
 • Involvering med eiere og vesentlige interessenter ellers


Artikkelen er skrevet av KPMG UK, men er meget relevant for norske styrer.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today