• 1000

HR må modernisere driften og styrke sin evne til strategisk planlegging av den fremtidige arbeidsstyrken. Hvis man ikke handler, er risikoen stor for at HR mister sin relevans og innflytelse, viser KPMG-rapport.

I følge KPMGs Global HR Survey, mener tre av fem HR-ledere at dersom HR ikke gjør nødvendige endringer, vil funksjonen miste sin betydning i en moderne organisasjon. I KPMGs rapport kalles HR-avdelinger som lykkes for “banebrytende HR-funksjoner” og utgjør de ledende, ti prosentene av alle respondentene.

– Digitalisering og automatisering kan gi fantastiske muligheter, men for å oppnå full effekt, må organisasjonen utvikles og tilpasses nye måter å jobbe på. HR-funksjoner som kan defineres som banebrytende, kjennetegnes at de lykkes med å styrke fire kritiske områder.

Arne Beek, Director | KPMG People & Change

De fire kritiske områdene er:

1. Design den fremtidige arbeidsstyrken

Eksisterende stabsstrukturer utfordres av ny teknologi som for eksempel robotisk automasjonsprosesser (RPA). HR-funksjoner som lykkes, benytter muligheten til å omforme arbeidsstyrken sin for å få full effekt av RPA-investeringer.

  • 76 prosent av de banebrytende HR-funksjonene mener at HR aktivt må utfordre hvordan den fremtidige arbeidsstyrken vil se ut for å møte nye behov (det vil si hvilke evner til å kjøpe, bygge, leie eller erstatte av en robot).
  • 74 prosent prioriterer videreutdanning av HR-personell for å møte behovet for kunnskap om RPAs innvirkning på arbeidsstyrken.

2. Lag en formålsdrevet bedriftskultur

HR bør spille en viktig rolle i utformingen og opprettholdelsen av en bedriftskultur som er i tråd med selskapets visjon.

  • Banebrytende HR-funksjoner er seks ganger mer tilbøyelig til å svare: "Jeg er helt enig i at vi har en strategi for å opprettholde riktig bedriftskultur" enn andre.
  • Det er også fem ganger mer sannsynlig at de svarer: "Jeg er helt enig i at vi har dedikerte HR-roller som fokuserer på formål og kultur."

3. Fokuser på ansatte

Ansatte i dag ønsker meningsfylt og givende arbeid, hjelp med administrative tjenester og direkte tilgang til informasjon. For å innfri disse forventningene, er ansatteopplevelsen høyt på agendaen for banebrytende HR-funksjoner.

  • 95 prosent av alle respondenter prioriterer ansatteopplevelsen. Banebrytende HR-funksjoner svarer nesten tre ganger så ofte at de er "sterkt enig" i at hvordan ansatte oppfatter arbeidsgiveren sin er en strategisk prioritering for hele organisasjonen.
  • 75 prosent av de banebrytende HR-funksjonene har en strategi for å utforme medarbeideropplevelsen og rangerer designtenking som en høyt verdsatt kompetanse i HR-funksjonen.

4. Knekk koden gjennom datadrevet innsikt

Banebrytende HR-funksjoner tror på datadrevet analyse og at det konstruktiv innsikt som skaper verdi for hele organisasjonen.

  • Nesten halvparten (45 prosent) rangerer dataarkitekter og dataingeniører som de tre viktigste rollene som skal ansettes i HR de neste to til tre årene.
  • 35 prosent planlegger å implementere ny teknologi, som for eksempel kunstig intelligens (AI), i løpet av to til tre år (sammenlignet med 20 prosent av andre HR-ledere).

– Disse fire områdene henger tett sammen, og vi anbefaler derfor at de ses i sammenheng. Å tilpasse seg dagens krav er en utfordring og HR kan ta rollen som den som den som går i front for å sikre at ansattopplevelsen møter forventningene til de ansatte. Men, det handler ikke bare om å ansette personer med nye kompetanser - løsningen ligger i å bygge en tverrfunksjonell og smidig organisasjon, påpeker Arne.

KPMGs globale HR-undersøkelse viser at det kreves en endring når det gjelder hva HR gjør og hvordan funksjonen er strukturert. – Hvis man ikke handler, er risikoen høy for at HR mister sin relevans og blir avviklet, avslutter Arne.

Om undersøkelsen:

The Future of HR 2020 samler innspill fra mer enn 1300 HR-ledere i 55 land og 31 bransjer. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 27. juni - 4. august 2019. Den ble gjennomført for 22. året på rad.